Skip to content

Tio års fängelse efter omfattande narkotikaförsäljning på "Darknet"

Foto: Jeff Chiu/AP

Två bröder som sålt narkotika över Darknet döms till 10 års fängelse. Bröderna har kunnat bygga upp en avancerad struktur för försäljning som skett över internet från både Sverige och Thailand.

 

Två bröder, idag 39 respektive 43 år gamla, åtalades vid Ystads tingsrätt för att ha legat bakom en mycket omfattande försäljning av narkotika på det så kallade ”Darknet” - ett slags krypterad version av internet. 

En av bröderna ska från sin bostad i Thailand ha hanterat de inkomna beställningarna medan den andra brodern ska ha skött själva posthanteringen av narkotikan i Sverige.

Avancerad struktur
Narkotikan ska ha betalats med internetvalutan ”bitcoin”. Verksamheten ska ha haft karaktären av en seriös näringsverksamhet med sofistikerade metoder för vinstmaximering och prissättning.

Tjänsten i sig ska även ha haft en relativt avancerad struktur, där det bland annat ska ha funnits en tvistlösningsmekanism mellan säljare och köpare.

Omfattande spaningsarbete
Den avgörande frågan i målet var huruvida de två bröderna kunde kopplas till ett antal e-postadresser som enligt polisen varit de centrala för verksamheten.

Enligt tingsrätten är åklagarnas bevisning i denna del mycket övertygande. Bevisningen har framförallt bestått i olika beslagtagna hårddiskar från de två bröderna.

Polisen har även bedrivit en omfattande spaning mot bröderna och studerat deras beteendemönster efter att polisen själva gjort ”provköp” av narkotika från de aktuella webbplatserna.

Stränga straff
Trots att bröderna båda suttit häktade under lång tid med fulla restriktioner dömer nu tingsrätten dem till lagens strängaste straff för narkotikabrottslighet, tio års fängelse.

Tingsrätten förklarar att skälet till att hela straffskalan (så som den såg ut före lagändringen 2016) används är att verksamheten varit av synnerligen stor omfattning, att även tyngre droger som heroin sålts samt slutligen att upplägget förenklat för ungdomar att få tag i narkotika.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

3 comments

Jag ser detta mer som civil olydnad. Ingen har tvingat kunderna att köpa narkotika. I ett öppet och liberalt land borde detta därför inte vara ett brott, åtminstone när försäljningen riktar sig till vuxna kunder. Men att använda okrypterade hårddiskar borde däremot vara straffbart eftersom det underlättar rättsväsendets metoder att fälla.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.