Skip to content

Stängs av från a-kassa efter att ha förlorat jobbet på grund av indraget körkort - orsakade avskedandet

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Transportarbetare som fått körkort återkallat efter fortkörning anses ha orsakat avskedandet själv. A-kassa gjorde rätt när de stängde av transportarbetaren på grund av "otillbörligt uppförande".

 

Bakgrund
Transportarbetarnas arbetslöshetskassa beslutade i september 2015 att stänga av en man från arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar.

Som skäl för beslutet angavs att mannen själv orsakat att han förlorat sin provanställning då han på grund av en hastighetsöverträdelse fått sitt körkort återkallat.

Detta innebar enligt kassan att hans anställning upphört på grund av otillbörligt uppförande.

Fel att stänga av
Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Linköping som inte ansåg att mannens hastighetsöverträdelse innebar att han uppfört sig otillbörligt på ett sådant sätt att kassan haft fog att stänga av honom från ersättning.

Enligt förvaltningsrättens mening kunde inte mannens agerande ensamt anses ha orsakat anställningens upphörande, då han själv inte kunnat råda över spärrtiden för körkortet eller omplaceringsmöjligheterna på arbetsplatsen.

Överklagandet bifölls därför och a-kassans beslut upphävdes.

Rimligt att jämföra med taxiförare
A-kassan överklagade till Kammarrätten i Jönköping som nu ändrar förvaltningsrätten dom och fastställer a-kassans beslut.

Kammarrätten konstaterar att det i praxis har ansetts rimligt att jämställa fall då en företagare som bedriver taxiverksamhet och som förlorar sitt tillstånd på grund av till exempel en hastighetsöverträdelse, med fall då en arbetstagare förlorar sitt arbete på grund av otillbörligt uppförande.

Det är fråga om händelser som en förare kan råda över, förutse och även förhindra uppkomsten av.

Kammarrätten anser att mannen, även om han inte kunnat påverka spärrtiden, har haft möjlighet att förhindra indragningen av körkortet helt och hållet genom att inte köra för fort.

Enligt kammarrätten har därför provanställningen avslutats på grund av otillbörligt uppförande och a-kassans beslut om att stänga av mannen från ersättning ska därför fastställas.

En ledamot är skiljaktig och anser att överklagandet ska avslås då det inte framkommit skäl som medför någon rätt för a-kassan att stänga av mannen från ersättning.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt