Skip to content

Stängs av från a-kassa efter att ha förlorat jobbet på grund av indraget körkort - orsakade avskedandet

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Transportarbetare som fått körkort återkallat efter fortkörning anses ha orsakat avskedandet själv. A-kassa gjorde rätt när de stängde av transportarbetaren på grund av "otillbörligt uppförande".

 

Bakgrund
Transportarbetarnas arbetslöshetskassa beslutade i september 2015 att stänga av en man från arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar.

Som skäl för beslutet angavs att mannen själv orsakat att han förlorat sin provanställning då han på grund av en hastighetsöverträdelse fått sitt körkort återkallat.

Detta innebar enligt kassan att hans anställning upphört på grund av otillbörligt uppförande.

Fel att stänga av
Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Linköping som inte ansåg att mannens hastighetsöverträdelse innebar att han uppfört sig otillbörligt på ett sådant sätt att kassan haft fog att stänga av honom från ersättning.

Enligt förvaltningsrättens mening kunde inte mannens agerande ensamt anses ha orsakat anställningens upphörande, då han själv inte kunnat råda över spärrtiden för körkortet eller omplaceringsmöjligheterna på arbetsplatsen.

Överklagandet bifölls därför och a-kassans beslut upphävdes.

Rimligt att jämföra med taxiförare
A-kassan överklagade till Kammarrätten i Jönköping som nu ändrar förvaltningsrätten dom och fastställer a-kassans beslut.

Kammarrätten konstaterar att det i praxis har ansetts rimligt att jämställa fall då en företagare som bedriver taxiverksamhet och som förlorar sitt tillstånd på grund av till exempel en hastighetsöverträdelse, med fall då en arbetstagare förlorar sitt arbete på grund av otillbörligt uppförande.

Det är fråga om händelser som en förare kan råda över, förutse och även förhindra uppkomsten av.

Kammarrätten anser att mannen, även om han inte kunnat påverka spärrtiden, har haft möjlighet att förhindra indragningen av körkortet helt och hållet genom att inte köra för fort.

Enligt kammarrätten har därför provanställningen avslutats på grund av otillbörligt uppförande och a-kassans beslut om att stänga av mannen från ersättning ska därför fastställas.

En ledamot är skiljaktig och anser att överklagandet ska avslås då det inte framkommit skäl som medför någon rätt för a-kassan att stänga av mannen från ersättning.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Sanktion nr 1: Böter för fortkörning o indraget körkort.
Sanktion nr 2: Sparken från jobbet.
Sanktion nr 3: Avstängning från a-kassan.

Vem sa att dubbelbestraffning inte var tillåtet?

HD har i NJA 2015 s.587 fastslagit att det inte handlar om dubbelbestraffning att dra in ett körkort och dessutom döma för trafikbrott.

Om arbetet kräver innehav av körkort och det saknas möjlighet till omplacering inom företaget blir följden vanligtvis uppsägning pga personliga skäl, som i detta fall kan jämställas med olämpligt beteende.

Slutligen finns 43 b § Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring där det bl.a. sägs "En sökande ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar, om han eller hon ....
2. på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete".

En yrkesförare som medvetet kör så fort att han fråntas sitt körkort bör således sakta ned till lagstadgade farter. Annars kan de logiska följdkonsekvenserna bli synnerligen kännbara.

Dags att omvärdera straffvärdet av en kk- indragning.
Det begriper väl vilken idiot som helst att det är ett straff att bli va med körkortet både socialt, professionellt och mentalt.
Att en kk-åtgärd betecknas som en administrativ åtgärd, utförd av inte sällan inkompetenta handläggare och byråkrater på en myndighet som har överlevt sig själv och i dagarna påkommits med landsförräderi av den högre graden belyser väl med stor tydlighet vilken typ av verksamhet det handlar om. Att polismyndigheten lägger vikt vid pinnjakt på "lätta" offer för att bättra på en katastrofal statistik är en delparameter till folkföraktet.

Det är förare med din arroganta inställning till trafiksäkerhet som inte bör finnas på våra vägar. Ett körkort är ett slags lämplighetsintyg och den som inte vill respektera gällande trafikregler eller på annat sätt visar stort förakt för lagstiftning är enligt min mening inte lämplig att ha körkort.

Att körkortsindragning uppfattas som ett straff av den drabbade må vara hänt, men det är i högsta grad självförvållat och något man bör tänka på innan man trampar för hårt på gasen eller på annat sätt visar sitt förakt för lagar och förordningar.

Det bör väl också påpekas att körkortsindragning inte sker vid mindre hastighetsöverskridningar, det finns mycket stora marginaler och den som vägrar respektera andras säkerhet i trafiken ska inte längre tillåtas köra motorfordon, då ska "lämplighetsintyget" dras in. Lika självklart som att människor med starkt nedsatt synförmåga inte ska ha körkort. Lika självklart som att olämpliga personer inte ska beviljas vapenlicens.

@HH: Det där var i hög grad ett intellektuellt bottennapp alla kategorier. Hur lyckas du? Har jag en arrogant inställning bara för att jag anser att en återkallelse av ett förarbevis är liktydigt med ett straff och bör så rubriceras, samt att jag beskriver hur betonghäcksmyndigheten TS arbetar, baserat på otaliga processer mot denna logiska härdsmälta. (du kanske inte själv sett i praktiken hur de arbetar ?) Fö är väl alla straff för de flesta förseelser självförvållade? Eller har du några bra exempel på där människor blir straffade där de saknat att göra aktiva val? Polisen har påbud från inkompetent ledning att fokusera på lätta gärningar för att öka sin erbarmliga uppklarningsprocent, vilket alla nu är medvetna om. Inte du? Att du drar slutsatser av mina körkortsinnehav med hänvisning till det jag skriver gör att man skulle kunna sluta läsa det du skriver ungefär där.

Att avsluta en provanställning som det står i texten var vad som hände är ju lite lättare än att avskeda någon, som rubriken anger att det handlar om...

Intressant, det brukar stå "oaktsamt eller uppsåtligen"på körkortsöverträdelser. Här gäller tydligen bara uppsåtligen som rekvisit. Frågan är här om A-kasseavstängningen är propotionelig. Åtal hade heller inte väckts så körkotsindragningen var administrativ.