Skip to content

Skolbrand som orsakats av bilbrand omfattas inte av trafikskadeersättning - bilen inte ”i trafik”

Torslandaskolan på Hisingen totalförstördes i branden. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Försäkringsbolag förlorar tvist om trafikskadeersättning. Bil som av misstag satts i rullning och orsakat skolbrand ger inte trafikskadeersättning då bilen inte ansetts vara i trafik.

 

Bakgrund
I november 2009 anlade tre pojkar en brand i en bil som stod parkerad några meter från en skolbyggnad i Göteborg.

På grund av branden kortslöts bilens startmotor med följden att bilen stötvis ”hoppade” fram till byggnaden. Branden i bilen spred sig därefter till skolan som totalförstördes.

Bilen ägdes av ett bolag som var helägt av Göteborgs stad och var trafikförsäkrad av Göteborgs kommunala försäkringsbolag. Trafikförsäkringen var återförsäkrad hos försäkringsbolaget If.

Kommunens försäkringsbolag väckte talan och yrkade att Stockholms tingsrätt skulle förplikta If att betala drygt 95 miljoner kronor i återförsäkringsersättning.

If invände att det andra bolaget inte hade rätt till ersättning eftersom skolbranden inte utgjorde något trafikförsäkringsfall.

Skolbrand inte påräknelig följd
Tingsrätten konstaterade att det för trafikskadeersättning krävs att fordonet har varit i trafik vid skadetillfället och att det finns adekvat kausalitet mellan trafiken och skadan.

Domstolen framhöll att tolkningen av begreppet ”i trafik” har blivit allt mer vidsträckt i praxis.

Eftersom bilen hade kommit i rullning på grund av motorkraft ansåg rätten att den hade varit i trafik vid tillfället.

Att anlägga en brand i en bil har dock inte något samband med hur en bil normalt brukas, menade tingsrätten. Därför ansåg domstolen att skolbranden inte från en försäkringsgivares perspektiv kunde anses som en påräknelig följd av trafik med bilen.

Talan ogillades därför.

Bilen var inte i trafik
Svea hovrätt avslog senare det kommunala försäkringsbolagets överklagande. Liksom tingsrätten uppmärksammade hovrätten den utvidgning av begreppet ”i trafik” som har skett i praxis.

Eftersom bilen i det aktuella fallet har kommit i rullning till följd av en åtgärd som inte har haft något att göra med bilens funktion som bil ansåg domstolen dock att den inte har varit i trafik vid tillfället. Redan därför ogillades ersättningsyrkandet.

Högsta domstolen, HD, instämmer nu i hovrättens bedömning att bilen inte kan anses ha varit i trafik när den förflyttades och fastställer därför hovrättens domslut.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt