Skip to content

Sju av tio poliser upplever att våldet mot dem har ökat - Polisförbundet kritiskt

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

I en medlemsundersökning från Polisförbundet som publicerades förra veckan uppger sju av tio poliser att våldet mot dem har ökat. Polisförbundet är kritiskt.

 

Poliser som arbetar i utsatta områden upplever att de oftare blir utsatta för hot och våld jämfört med tidigare. 

I en rapport som tagits fram på uppdrag av Polisförbundet framgår att sju av tio poliser upplever att de utsätts för mer hot och våld jämfört med de senaste två åren.

Det är framförallt de poliser som arbetar i utsatta områden som upplever ökat våld. Flera poliser som deltagit i undersökningen rapporterar om att de dagligen hamnar i konfrontation med gäng i unga åldrar som gemensamt ger sig på polispatruller.

Livsfarligt våld
Av Polisförbundets undersökning framgår att 30 respektive 26 procent av de poliser som utsatts för hot och våld i tjänsten utsatts för sten-/flaskkastning respektive beskjutning med fyrverkerier/pyroteknik de senaste tolv månaderna.

– Det här är utstuderade och potentiellt livsfarliga former av våld som tidigare var exceptionella händelser. Nu är det nästan vardag i vissa områden, kommenterar förbundsordförande Lena Nitz i ett pressmeddelande från Polisförbundet.

Känslan av att våldet blivit farligare och vanligare kan jämföras med Polismyndighetens siffor.

I en rapport om utsatta områden som myndigheten släppte för ett par veckor sedan framgår att arbetsuppgifter som i vanliga fall bara kräver en polispatrull ibland kräver två-fyra patruller - något som vittnar om att det finns grupper som aktivt försöker störa polisens arbete.

Riktar stark kritik
Polisförbundet är nu starkt kritiskt mot både politiker och Polismyndigheten.

Enligt Polisförbundet måste poliserna bli fler och politikerna behöver göra något år de arbetsvillkor och låga löner som enligt Polisförbundet gör att många lämnar polisyrket.

Dessutom anser Polisförbundet att Polismyndigheten inte gör tillräckligt mycket för de poliser som utsätts för våld i tjänsten.

Polisförbundets undersökning visar att hälften av de drygt 2 000 tillfrågade poliserna inte kände till vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen vid utsatthet för våld, hot och trakasserier.

– Polismyndigheten har anställda som närmast rutinmässigt utsätts för svåra situationer i sitt arbete. Det är faktiskt anmärkningsvärt att myndigheten inte lärt sig att organisera det här bättre, säger Lena Nitz.

Polismyndigheten har inte sett någon ökning
Samtidigt rapporterar Polismyndigheten att de tillbud som inrapporteras internt inom polisen visar en oförändrad trend över tiden. Sedan år 2012 har antalet inrapporterade hot legat på cirka 50 fall per månad, medan antalet inrapporterade fall av våld legat på cirka 100 fall per månad.

Det är särskilt i storstäder och framförallt Stockholm som poliser rapporterat att de utsatts för hot och våld.

Detta tror Polismyndigheten delvis beror på insatser för att få fler att anmäla incidenter i just Stockholmsområdet. En överväldigande majoritet av hoten är kopplat till stenkastning.

Förslag på förbättringar
Polisförbundet vill nu se en ändring från politiskt håll och från Polismyndigheten. Bland annat vill man se att poliser i yttre tjänst har personlig skyddsutrustning och att de får utbildning i konflikthantering och självskydd.

Detta håller även Polismyndigheten med om, i ett pressmeddelande från Polismyndigheten framhåller man hur viktigt det är med rätt utbildning och utrustning.

− Det hot och våld som våra anställda utsätts för är oacceptabelt. Tillsammans med skyddsorganisationen arbetar vi systematiskt för att säkra arbetsmiljön. De viktigaste åtgärderna är att vi har en tillräcklig bemanning, bra utbildning och bra utrustning, säger Johan Grenfors, ställföreträdande chef vid Polismyndighetens Nationella operativa avdelning.

Polisförbundet vill dessutom se att poliser får en obligatorisk yrkeshandledning, något som har diskuterats sen ett politiskt beslut fattades år 2006 men som fortfarande inte omsatts i handling.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt