Skip to content

Sameskolstyrelsens arbete har allvarliga brister - nu vill Riksrevisionen flytta ansvaret för sameskolan

Val till sametinget. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Sameskolstyrelsen har flera allvarliga brister i sin verksamhet. Detta slår Riksrevisionen fast efter att ha har granskat myndigheten och nu vill man flytta ansvaret till Sametinget.

 

I en ny granskning konstaterar Riksrevisionen att Sameskolstyrelsen har svårt att leva upp till de grundkrav som ställs på svenska myndigheter och de samiska elever som går i sameskolan riskerar därför att inte leva upp till utbildningsmålen.

– Sameskolstyrelsen har inte arbetat alls med vissa uppgifter, och de uppgifter de arbetat med är flera gånger bristfälligt genomförda. Men det går också att ifrågasätta om myndigheten har givits tillräckliga förutsättningar för att nå sina mål, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande från riksrevisionen.

Otydlig ansvarsfördelning
Det stora problemet enligt Riksrevisionen är att bristerna i verksamheten egentligen verkar ha att göra med oklarheter i den övergripande ansvarsfördelningen. I dagsläget är det svårt att säga om det är regeringen eller sametinget som ska garantera att utbildningsmålen i sameskolan uppfylls.

– Ansvarsfördelningen mellan regeringen och Sametinget är oklar och skapar dåliga förutsättningar för Sameskolstyrelsens verksamhet. Tydligare styrning skulle möjliggöras om Sameskolstyrelsen uppgifter togs över av Sametinget, säger Helena Lindberg.

Flyttar över verksamhet
Då bristerna är så pass allvarliga gör Riksrevisionen bedömningen att Sameskolstyrelsen saknar förutsättningar för att genomföra sina uppdrag och det är bland annat därför som Riksrevisionen nu föreslagit att verksamheten flyttas över till sametinget.

– Regeringen bör därför utreda Sametingets förutsättningar att genomföra uppgifterna, och om vissa av uppgifterna – till exempel läromedelsproduktionen – bör utföras av andra myndigheter, säger projektledare Jens Pettersson.

Bra skolor
Trots bristerna visar granskningen att de fem sameskolorna som finns i Sverige fungerar relativt väl. De varningstecken som finns är framförallt kring skolornas möjligheter att nå utbildningsmålen i samiska. 

– Personalen är djupt engagerad och elever som gått i sameskola når samma kunskapsresultat, eller högre, som elever i andra skolor. Men bristen på lärare och undervisningsmaterial i samiska skapar särskilda utmaningar, säger Jens Pettersson.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt