Skip to content

Så ska regeringen undvika outsourcing av särskilt känslig it-verksamhet i framtiden

Foto: Erik Simander/TT

Regeringen vidtar åtgärder för att stoppa outsourcing av säkerhetskänslig it-drift efter Transportstyrelsens säkerhetsläcka. I ett nytt uppdrag ska Post- och telestyrelsen ta fram en ny förvaltningsmodell för offentlig it-drift och datalagring.

 

Efter Transportstyrelsens säkerhetsläcka vill regeringen ta fram en ny förvaltningsmodell för hur offentlig verksamhet ska kunna skydda sina it-utrymmen. Det rör sig om verksamheter som är särskilt känsliga och som därmed inte lämpar sig för outsourcing hos privata aktörer.

I ett nytt uppdrag ska Post- och telestyrelsen (PTS) därför ta fram förslag på hur offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet bättre ska kunna samverka och använda sig av gemensamma fysiska utrymmen för lagring.

- Regeringen vidtar nu kraftfulla åtgärder för en säkrare statlig it-drift. Det är viktigt att säkerställa att offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har möjlighet att samverka och förlägga sin it-drift i säkra gemensamma fysiska utrymmen, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande från regeringen.

PTS har idag ett motsvarande ansvar för telekom och uppdraget ska utföras i samverkan med Fortifikationsverket. Tanken är att de båda myndigheterna ska ta fram en långsiktig förvaltningsmodell som ska vara hållbar även i framtiden.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 15 februari 2018.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Det finns ingen - utlokalisering - av särskilt känslig IT-verksamheter kvar för regeringen att undvika och avseende framtiden för i Sverige politiska partier i Sverige riksdag, regering bör och kan medborgarna besluta om, innan nästa val

Efter sig själv känner man andra lyder ett ordspråket och enkelt för befolkningen är att via internet uppdatera trovärdighet contra motsatts avseende dåvarande och nuvarande utlokaliseringspolitiker och av dem utvalda med trovärdighet a la, Fortifikationsverket "Staten mörkar en miljöskandal" Molnet hotar rikets säkerhet” I upphandlingar som utförs av Fortifikationsverket http://www.expressen.se/nyheter/sveriges-nya-hemliga-affar-med-saudi/
Sveriges nya hemliga affär med Saudi. Sverige ville inleda ett tio år långt samarbete för att kunna leverera bland annat övervakningssystem”Flera svenska myndigheter har jobbat i projektet.
Fortifikationsverket förvaltar specialanpassade, hemliga, byggnader och ska vara konsulter och ta fram de underjordiska byggnaderna. Fortifikationsverket dåvarande general­direktör som arbetat med övervakningsaffären vill inte kommentera projektet.- "Jag får hänvisa till affärs och utrikessekretess, säger hon till Expressens Roland Johansson”."Till sin hjälp har hon haft AC L tidigare anställd på FOI, som varit den som hållit i projektet på Fortifikationsverket.

Fortifikationsverket, Post- och Telestyrelsen och Post- och Telestyrelsen har hjälpt till och regeringen var representerad genom Sveriges dåvarande ambassadör. Utskällda Postnord rapport från Post- och Telestyrelsen, PTS. Men kvaliteten är inte tillbaka,,,,,,,,,,,,
http://www.di.se/nyheter/ryss-tar-striden-om-ubatshamn/

"Enligt vad Di erfar har JK erbjudit Försvarsmakten och Fortifikationsverket en medelväg". Regeringen har gett Post och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att ta fram förslag för en modell för skyddade IT-utrymmen för offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet,,,,,,,,,,,,,,,etcetera, etcetera!

Det erinras om att Trafikverkets oegentligheterna föregåtts av utlokalisering av IT-verksamheten som i helhet eller delvis innefattar,
Energimarknadsinspektionen, Etikprövningsnämnden, Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Diskriminerings
Ombudsmannen, Exportkreditnämnden, Ehälsomyndigheten, Konsumentverket, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Pensionsmyndigheten, Tandvård och läkemedelsförmånsverket, Gentekniknämnden, Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, Centrala Studiestödsnämnden,
Datainspektionen, Elsäkerhetsverket, ESF-Rådet, Allmänna Reklamationsnämnden, GIH, Vetenskapsrådet, Arbetsdomstolen, Kommerskollegium, Sametinget, Kronofogden, Medlingsinstitutet,
Statens historiska museer, Skolinspektionen.
Forum för levande historia, Myndigheten för tillgängliga medier
Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket, Statens Institutionsstyrelse, Tillväxtverket, Skatteverket, Statens försvarshistoriska museer, Energimyndighet, Tjänstepensionsverket, och Transportstyrelsen, med flera!

EU Kommissionen har dessutom startat process mot Polens regeringens planer på att inskränka domstolsväsendets oberoende, som är svensk-kopierad!
TT-AFP-Reuters 2017-07-29
Ps, EU medlemsstaten Sverige har politiskt styrda domstolar och nu försöker således EU stoppa Polen för att införa samma rätts-raserar-system, ds.
Mvh, Thérèse Angélique med Pro Bono Team.