Skip to content

Så ska regeringen undvika outsourcing av särskilt känslig it-verksamhet i framtiden

Foto: Erik Simander/TT

Regeringen vidtar åtgärder för att stoppa outsourcing av säkerhetskänslig it-drift efter Transportstyrelsens säkerhetsläcka. I ett nytt uppdrag ska Post- och telestyrelsen ta fram en ny förvaltningsmodell för offentlig it-drift och datalagring.

 

Efter Transportstyrelsens säkerhetsläcka vill regeringen ta fram en ny förvaltningsmodell för hur offentlig verksamhet ska kunna skydda sina it-utrymmen. Det rör sig om verksamheter som är särskilt känsliga och som därmed inte lämpar sig för outsourcing hos privata aktörer.

I ett nytt uppdrag ska Post- och telestyrelsen (PTS) därför ta fram förslag på hur offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet bättre ska kunna samverka och använda sig av gemensamma fysiska utrymmen för lagring.

- Regeringen vidtar nu kraftfulla åtgärder för en säkrare statlig it-drift. Det är viktigt att säkerställa att offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har möjlighet att samverka och förlägga sin it-drift i säkra gemensamma fysiska utrymmen, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande från regeringen.

PTS har idag ett motsvarande ansvar för telekom och uppdraget ska utföras i samverkan med Fortifikationsverket. Tanken är att de båda myndigheterna ska ta fram en långsiktig förvaltningsmodell som ska vara hållbar även i framtiden.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 15 februari 2018.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt