Skip to content

Så ska regeringen skärpa lagstiftningen mot vuxna som kontaktar barn i sexuellt syfte

Foto: Claudio Bresciani / TT

Regeringen vill skärpa lagstiftningen mot så kallad grooming - vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte. Höjt maximistraff och tidigarelagt straffansvar är några av nyheterna.

 

 

I en ny proposition föreslår man att dagens krav på att en vuxen måste ha vidtagit någon ytterligare åtgärd, förutom att komma överens om ett möte med barnet, för att brottet ska anses vara kontakt med barn i sexuellt syfte ska slopas.

Istället vill regeringen att straffansvaret ska inträda tidigare, det vill säga redan när en vuxen föreslår för ett barn under 15 år att de ska träffas, eller när de kommer överens om att träffas, om syftet är att begå vissa sexualbrott mot barnet.

Propositionen har föregåtts av diskussioner om huruvida möten över internet ska räknas som möten i straffbestämmelsens mening.

Regeringen föreslår därför att ska sakna betydelse om barnet faktiskt har för avsikt att träffa den vuxne och om det planerade mötet ska ske över internet eller vid en fysisk träff.

Maximistraffet höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år och brottsbeteckningen föreslås ändras till kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte för att på ett bättre sätt beskriva vilka handlingar som brottet omfattar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt