Skip to content

Rektorer kan förbjuda föräldrar från att besöka sina barns skolor - kommuner får delegera beslut

Foto: Pontus Lundahl/TT

Enligt Justitieombudsmannen, JO, får rektorer förbjuda föräldrar från att besöka sina barns skolor. Trots att skollagen inte reglerar ordningsfrågor i förhållande till föräldrar kan kommunen delegera beslut om besöksförbud. Detta enligt praxis som berör övriga myndighetslokaler.

 

Hösten 2015 förbjöd rektorerna på två angränsande skolor i Malmö två föräldrar från att vistas på skolornas område, förutom i anslutning till föräldramöten och utvecklingssamtal.

Föräldrarna anmälde rektorernas agerande till Justitieombudsmannen, JO, och menade att endast den kommunala grundskolenämnden kunde ha behörighet att fatta sådana beslut.

JO konstaterar att skollagen inte reglerar ordningsfrågor i förhållande till elevernas föräldrar och att den heller inte ger någon vägledning för ansvarsfördelningen mellan kommun och rektor i sådana fall.

Enligt JO bör därför frågan bedömas efter vad som gäller för myndighetslokaler i övrigt, där det finns en rik praxis.

Bör gå att förbjuda
JO finner att det bör vara möjligt att förbjuda föräldrar från att besöka sina barns skolor om det sker i ett beslut som går att överklaga samt är begränsat i tiden.

På grund av sådana besluts ingripande karaktär anser JO att det är kommunen - det vill säga den kommunala grundskolenämnden - som ska ha denna behörighet.

Inget problem med delegering
JO ser dock inga problem med att kommunen delegerar behörigheten till rektorerna.

I det förevarande fallet hade grundskolenämnden sedan tidigare delegerat ansvaret att besluta i arbetsmiljöfrågor till kommunens rektorer.

JO anser dock att denna delegation var alltför generellt formulerad för att kunna anses innefatta rätten att förbjuda föräldrar från att besöka sina barns skolor.

Rektorerna saknade således behörighet att fatta det aktuella beslutet.

Trodde att de haft behörighet
Trots detta väljer JO att inte kritisera rektorerna då de båda - och grundskolenämnden - varit av uppfattningen att de hade tilldelats en sådan behörighet.

JO kritiserar emellertid rektorerna för att de i det första av två brev som skickades ut med en veckas mellanrum inte angav någon tidsbegränsning av beslutet.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt