Skip to content

Regeringen utser ny generaldirektör för Konkurrensverket

Foto: Wiktor Nummelin/TT

Rikard Jermsten kommer i höst att tillträda tjänsten som generaldirektör för Konkurrensverket.

Jermsten kommer närmast från befattningen som kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm.

Konkurrensverkets uppgift är att säkerställa att både privata och offentliga aktörer lever upp till de konkurrenskrav som finns i både svensk rätt och i unionsrätten. Konkurrensverket ansvarar även för att säkerställa en effektiv offentlig upphandling till nytta för allmänheten och för marknadens aktörer.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Ingen brådska för dagens juridik att publicera nyheter. Den här nyheten är någon vecka gammal. Som att vi inte vet vad Konkurrensverket sysslar med. Är det sommarpraktikanterna som skriver nyheterna?