Skip to content

Regeringen utser ny generaldirektör för Konkurrensverket

Foto: Wiktor Nummelin/TT

Rikard Jermsten kommer i höst att tillträda tjänsten som generaldirektör för Konkurrensverket.

Jermsten kommer närmast från befattningen som kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm.

Konkurrensverkets uppgift är att säkerställa att både privata och offentliga aktörer lever upp till de konkurrenskrav som finns i både svensk rätt och i unionsrätten. Konkurrensverket ansvarar även för att säkerställa en effektiv offentlig upphandling till nytta för allmänheten och för marknadens aktörer.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt