Skip to content

Polisens sekretessprövning var inte tillräckligt noggrann - återförvisas av Kammarrätten

Foto: Johan Nilsson/TT

Polismyndigheten har inte varit tillräckligt noggrann i sin sekretessprövning. Detta slår kammarrätten fast efter att Polismyndigheten vägrat att lämna ut förundersökningsmaterial till ett försäkringsbolag. Flera av de begärda uppgifterna hade allmän karaktär.

 

Ett försäkringsbolag skickade en begäran till Polismyndigheten om att få ta del av bland annat förhörsprotokoll och minnesanteckningar ur den så kallade "slasken" till en viss förundersökning, handlingar som alltså inte ingick i förundersökningsprotokollet.

Bolaget hade fattat ett beslut om ersättning som överklagats av en försäkringstagare.

Bolaget avsåg att utreda om en skada hade orsakats av försäkringstagaren själv och för att kunna föra full bevisning i tvisten var det enligt bolaget nödvändigt att de fick ta del av de begärda handlingarna.

Hade fullmakt
Bolaget gjorde även gällande att en företrädare för försäkringstagaren gett bolaget fullmakt med anledning av tvisten i försäkringsärendet och att det därför inte fanns några hinder mot att lämna ut handlingarna.

Polismyndigheten menade att uppgifterna inte kunde röjas utan att skada eller men skulle uppstå och ansåg inte heller det lämpligt att lämna ut handlingarna maskerade.

Ingen noggrann prövning
Kammarrätten i Stockholm anser att Polismyndigheten inte har gjort en sådan noggrann sekretessprövning som tryckfrihetsförordningen föreskriver och återförvisar därför målet för ny prövning.

Dels framgår det inte av beslutet att myndigheten har tagit ställning till fullmaktens omfattning eller betydelse vid prövningen, dels menar kammarrätten att det i handlingarna finns uppgifter som bolaget uppenbarligen redan känner till, exempelvis uppgifter om hörd person och om vittnenas arbetsuppgifter.

Vissa av uppgifterna är dessutom av allmän karaktär och omfattas inte av någon sekretess, konstaterar kammarrätten.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt