Skip to content

Oklart vem som kastat glasflaska från balkong - vållandedömd frias i hovrätten

Foto: Hasse Holmberg/TT

En man som dömts för vållande till kroppsskada efter att ha kastat en glasflaska från en balkong frias av hovrätten. Enligt domstolen är de vittnesuppgifter som binder mannen till brottet alltför osäkra för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att det var mannen som kastat flaskan.

 

En 23-årig man dömdes för vållande till kroppsskada till dagsböter efter att han kastat en glasflaska från en balkong i samband med en fest.

Flaskan träffade en person som gick på gatan nedanför i huvudet.

Styrkt vem som kastat
Personen som träffades av flaskan hade inte sett vem som kastade flaskan och 23-åringen hävdade att det inte var han.

Tingsrätten ansåg ändå att det genom vittnesuppgifter var styrkt att 23-åringen kastat flaskan då ett vittne uppgett att hon sett honom kasta flaskan. Ett annat vittne uppgav att 23-åringen dagen efter händelsen berättat för henne att det var han som gjort det och att han var ångerfull.

Kvarlämnade skor
Tingsrätten ansåg även att 23-åringen eventuellt velat fly platsen då han hade lämnat lägenheten utan sina skor i samband med att festen direkt avslutats efter att flaskan kastats.

23-åringen hade inte nämnt de kvarlämnade skorna vilket tingsrätten i sammanhanget bedömde var besvärande för honom.

Osäkra vittnesuppgifter
Göta hovrätt ändrar nu tingsrättens dom och friar mannen.

Hovrätten konstaterar att det vittne som uppgett att 23-åringen kastade flaskan inte har kunnat peka ut 23-åringen för polisen direkt efter händelsen. Vittnet har istället endast lämnat ett signalement om en blond och smal person.

Samtidigt kan vittnets minnesbild ha påverkats av att det under festen spridits rykten om att 23-åringen var den skyldige.

Hovrätten menar också att det inte kan uteslutas att det andra vittnet misstagit sig i fråga om 23-åringens ”erkännande”, då 23-åringen själv förnekar att han dagen efter skulle ha tagit på sig gärningen.

Hovrätten anser sammantaget att det inte är ställt utom rimligt tvivel att 23-åringen är den person som kastat glasflaskan.

Åtalet ska därför ogillas och tingsrättens dom ändras.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt