Skip to content

Nya regler för drönare med kamera - tillståndsplikten slopas

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / TT

Riksdagen sade ja till nya regler om drönare utrustade med kamera. Tillståndsplikten kommer att slopas och istället blir det upp till utövarna att bedöma om filmningen är kränkande eller inte. 

 

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att ändra de regler som i dagsläget gäller för drönare utrustade med kamera.

Bakgrunden till riksdagens beslut är att Högsta förvaltningsdomstolen förra året slagit fast att en kamera som är monterad på en drönare ska anses vara en sådan övervakningskamera som omfattas av kameraövervakningslagens tillämpningsområde.

Detta har inneburit att det som huvudregel krävts tillstånd för att använda en drönare utrustad med kamera på en plats dit allmänheten har tillträde.

Då många privatpersoner och företag vill använda drönare utrustade med kamera har regeringen ansett att reglera om tillståndsplikt behöver förändras då reglerna anses vara alltför komplicerade.

Dessutom reflekterar inte reglerna den utbredda användningen av tekniken som idag återfinns inom bland annat räddningsarbete, skogs- och jordbruk och journalistisk verksamhet.

En stor del utav användandet sker också som hobbyverksamhet av privatpersoner som flyger och filmar för nöjes skull.

Enligt de nya reglerna som regeringen har föreslagit ska den som avser att flyga och filma med en drönare göra en egen bedömning inför varje flygning där man tar ställning till om en kameraövervakning är kränkande eller inte för de som eventuellt kommer att filmas.

Det är till exempel olagligt att övervaka människor utan att de har möjlighet att upptäcka det och skulle en utövare göra sig skyldig till kränkande filmning kan personen komma att åtalas.

Den personliga integriteten kommer att skyddas av bestämmelserna i personuppgiftslagen och därmed är Datainspektionen tillsynsmyndighet för att se över att drönarna används på ett sätt som inte är kränkande.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt