Skip to content

Nämnd polisanmälde inte en hemtjänstanställd som fått miljongåvor av äldre kvinna - JO kritisk

Foto: Pontus Lundahl/TT

Justitieombudsmannen, JO riktar kritik mot en stadsdelsnämnd. Nämnden har underlåtit att polisanmäla ett vårdbiträde som lurat en demenssjuk kvinna på pengar. Enligt JO har nämnden inte varit hindrad av sekretess och man har därför åsidosatt sina skyldigheter.

 

En anställd på ett privat hemtjänstföretag arbetade under en tid som vårdbiträde hos en äldre kvinna med demens. Mannen hade, efter att han slutat arbeta vid hemtjänsten, flyttat in hos kvinnan och fått en bankfullmakt för att sköta hennes privatekonomi.

Med hjälp av fullmakten hade mannen tagit ut 1,5 miljoner kronor från kvinnans bankkonto. Kvinnan hade även skänkt en fastighet värd fem miljoner kronor till mannen.

Borde gjort polisanmälan
Svea hovrätt dömde mannen för grovt ocker, mutbrott och tagande av muta.

Nu riktar Justitieombudsmannen, JO, kritik mot Älvsjö stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för att ha underlåtit att göra en polisanmälan angående misstankarna om mannens brottslighet.

Nämnden gjorde bland annat gällande att man varit förhindrad att lämna ut uppgifterna om kvinnan på grund av sekretess . Dessutom ansåg nämnden att man gjort tillsyn då förvaltningen löpande gjort både föranmälda och oanmälda hembesök där man kontrollerat att kvinnan fått de hemtjänstinsatser hon haft rätt till.

Beslutande nämnd ansvarig
JO konstaterar inledningsvis att alla insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att den beslutande nämndens ansvar för detta gäller oavsett om det är någon annan än nämnden som svarar för genomförandet av insatsen.

Om det uppstår misstanke om att en enskild har blivit utsatt för ett brott i samband med en insats ligger det enligt JO i sakens natur att nämnden alltid bör överväga om det finns skäl och förutsättningar för att göra en polisanmälan.

Sekretess har inte varit hinder
Enligt JO:s uppfattning har det inte på grund av sekretessbestämmelserna funnits något hinder för nämnden att göra en polisanmälan, i vart fall har nämnden inte i tillräcklig utsträckning analyserat sekretessfrågorna.

Sammantaget anser JO att det har funnits starka skäl att göra en polisanmälan och att nämnden förtjänar kritik för att ha åsidosatt sina åligganden att agera för att skydda kvinnan.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt