Skip to content

MSB ska undersöka islamistisk informationspåverkan - avsätter 10 miljoner

Foto: Drago Prvulovic/TT

MSB avsätter 10 miljoner kronor för forskning kring islamistisk informationspåverkan. I två nya projekt ska man undersöka etableringen av Muslimska brödraskapet och salafistiska jihadistmiljöer i Sverige.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fortsätter sitt arbete mot islamistisk informationspåverkan.

Med två forskningsprojekt om Muslimska brödraskapet och om jihadistmiljöer vill man undersöka om och hur rörelserna sprider sina budskap i Sverige.

MSB vill även undersöka vilka metoder rörelserna använder för att sprida sina budskap.

Genom att genomföra forskning om islamistmiljöerna hoppas MSB att samhällets förmåga att identifiera och möta islamistiska aktörers informationspåverkan förbättras.På så sätt kan man stödja och utarbeta både operativa och förebyggande insatser.

Anledningen till att just Muslimska brödraskapet valts som studieobjekt är för att annan europeisk forskning visar att rörelsen är väl etablerad i Europa. Det saknas däremot information om Muslimska brödraskapets etablering i Sverige och i vilken mån de bedriver informationspåverkan här.

Det andra projektet ska undersöka salafistiska jihadistmiljöer, hur deras budskap sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används. Detta är relativt ny forskning då lite uppmärksamhet har riktats mot salafistiska jihadistmiljöer i den svenska kontexten.

Båda projekten kommer särskilt att rikta in sig på de informationsmiljöer som barn och unga i socialt utsatta områden växer upp i.

Man kommer även att undersöka likheter och skillnader i budskap och metoder mellan våldsbejakande respektive icke våldsbejakande aktörer och samhällets sårbarheter inför den sortens påverkan.

Forskningen kommer att pågå under tre till fyra år och budget för arbetet beräknas till cirka tio miljoner kronor.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt