Skip to content

MSB får nyckelroll i regeringens nya strategi för informations- och cybersäkerhet

Foto: John Minchillo/AP

Regeringen har antagit en ny nationell strategi för informations- och cybersäkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får en nyckelroll i arbetet som ska stärka sveriges informationssäkerhet på sex strategiska områden.

 

Regeringen har antagit en ny nationell strategi för hur informations- och cybersäkerheten i Sverige ska utvecklas och stärkas.

Det är framförallt sex områden som regeringen har identifierat och som ska prioriteras genom att olika myndigheter får specifika uppdrag.

De sex strategiska prioriteringarna som görs i strategin är att:

  • säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet,
  • öka säkerheten i nätverk, produkter och system,
  • stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter,
  • öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet,
  • öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen, och
  • stärka det internationella samarbetet.

För att genomföra strategin har regeringen beslutat om fyra olika myndighetsuppdrag där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ges en ledande roll. 

Bland annat ska MSB i samverkan med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen analysera informationssäkerheten i samtliga bevakningsansvariga myndigheters verksamhet.

MSB ska dessutom samverka med Sveriges kommuner och landsting, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen för att kartlägga informationssäkerhetsarbetet inom landstingens hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Läs mer om de specifika regeringsuppdragen på regeringens hemsida.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt