Skip to content

Man förlorar rätt till livränta efter olycksfall - kunde inte bevisa att fall i hemmet varit arbetsrelaterat

Foto: Christine Olsson/TT

Ett olycksfall i hemmet måste ha ett "påtagligt och direkt samband med arbetet" för att anses vara arbetsskada. Man som ansökt om livränta förlorar i Kammarrätten då det inte kunde uteslutas att hans färd uppför trappan haft annat syfte än ett arbetsrelaterat.

 

En man som trillat i trappan ansökte hos Försäkringskassan om livränta till följd av nedsatt arbetsförmåga. Det var i juni 2011 som mannen hade ramlat i trappan i sitt hem och i sin ansökan till Försäkringskassan hävdade mannen att det rörde sig om en arbetsskada.

Försäkringskassan avslog mannens ansökan med motiveringen att fallet inte var ett olycksfall i arbetet utan hade sin grund i det "dagliga livets faror".

"Påtagligt och direkt samband med arbetet".
Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg som konstaterade att det för att ett olycksfall i hemmet ska räknas som arbetsrelaterat krävs ett "påtagligt och direkt samband med arbetet".

Mannen uppgav att han var i arbete när han föll eftersom han höll arbetsrelaterat material i handen och troligen var på väg upp till sitt hemmakontor.

Mannen uppgav också att han i sin yrkesställning måste vara ständigt tillgänglig och att arbete sker dygnet runt - något som intygats av flera yrkesverksamma i branschen.

Trots intyganden från branschen ansåg Förvaltningsrätten att mannen inte visat att färden uppför trappan skett på grund utav hans arbete eller ens legat i arbetsgivarens intresse. Det kunde nämligen inte uteslutas att mannen var på väg uppför trappan i ett annat syfte.

Förvaltningsrätten ansåg heller inte att det förelåg något samband mellan mannens arbetsbelastning och att han ramlat i trappan.

Olycksfallet kunde därför inte anses arbetsrelaterat heller på denna grund. Förutsättningarna för livränta var därför inte uppfyllda.

Förlorade i Kammarrätten
Mannen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som nu gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Enligt Kammarrätten går det inte att bortse från möjligheten att mannen kan ha varit på väg uppför trappan i något syfte som inte varit arbetsrelaterat, speciellt med beaktande av att mannen inte närmare förklarat varför de dokument han hävdat att han haft med sig skulle skickas klockan 23.45 på natten.

Då något medicinskt underlag inte heller finns för att en hög arbetsbelastning skulle ha orsakat fallet finner kammarrätten att de skador mannen ådragit sig i fallet inte utgör arbetsskador, och han är därför inte berättigad till någon livränta.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

18 comments

Citat: "... skickas klockan 23.45 på natten."

Är det ngn som faxat in 23.55 anbud eller överklagan till myndighet? Jo men visst har det hänt...

Brukar bli kl. 23.59. Man vill ju finslipa in i det sista. Ord måste vägas på guldvåg. Annars används de mot en. Extremt stressande att sända in en överklagan. Man överlämnar sitt liv i någon annans händer...

Rent spontant behöver man reda ut vem som bär bevisbördan om arbetet är belagt i hemmet och innefattar jourtid. Typ advokater kan arbeta så. Något som måste granskas via lagtext och förarbeten med kort varsel.

Själv anser jag att FK inte ska misstänktliggöra alla jämt. Finns möjlighet att orsak stämmer måste det godtas.

Om både försäkringsbolag och FK motsätter sig sjukdom/skador för befolkningen med hänsyn till besparingar dvs eget vinstintresse, hur ska då någon någonsin ha en chans mot dessa två aktörer med gemensam agenda?

Själv misstänker jag att inkomst avgör. Ju högre inkomst desto svårare att få gehör, eftersom vinstintresse genom nekad livränta blir större ju högre inkomst som nekas. Även ålder påverkar bedömning.

Ung med hög inkomst nekas.

Äldre med deltidsarbete/låg inkomst beviljas.

I Sommarstugemordet är försäkringsbolag drivande.

Varför menar åklagaren att det ekonomiska motivet är större för åtalad än försäkringsbolaget? Summan 8 miljoner är väl densamma för båda. Varför utreds inte försäkringsbolag motiv objektivt?

Jag undrar också var bevis om förfalskade namnteckning tagit vägen. Grunden för anmälan. Exakt vad i namnteckning visar på förfalskning?

Om mål börjar med detta kan det väl inte helt utelämnas?

Hur tecknas dessa livförsäkring? Via internet eller handläggare?

Hur fick försäkringstagare tag i blanketter?

Jo, pip. Det var liksom inte försäkringsbolaget som mördade mannen. Brevet med den förfalskade anteckningen finns naturligtvis hos försäkringsbolaget dit hon skickade den. Man brukar kolla med tidigare namnteckningar och det finns personer som är mkt duktiga på att upptäcka förfalskningar. Blanketter får du bara du ringer. Capice? Sedan kan man ju undra varför du tycker sommarstugemorden har med det här att göra?

Så du vet det? Är det ens bevisat att mannen mördats? Någon på ett försäkringsbolag misstänker det och driver den tesen, vilket också gynnar bolaget mångt mycket mer än tvärtom.

Hur vet du vilka agendor andra har? Eller vilka agendor anställda på försäkringsbolag har, i privat syfte? Det kan finnas politiska motiv som alls inte har att göra med försäkringsbolag utan den privata tjänstemannen.

Liksom att Palme och Anna Lindh kan ha hotat andras intresse i långt högre grad än nån alkolists...

Eftersom vi inte vet vad som hänt då vi inte var där ska vi inte heller bestämma oss för vad som hänt.

Man ska utreda det förbehållslöst. Väga information mot varann. Inte anklaga utan utreda. Så sker inte. Anklaganden synes viktigare än information. Jakten på ett sensationsmål driver inblandade till ytterligare övertramp. Objektiviteten lyser med sin frånvaro.

Man ser det man vill se, heter det.

Därför ska såklart någon objektiv granska denna påstådda falska alt. misstänkta namnteckning förutsättningslöst.

Den är av intresse även för dig och mig. Vi ska äga rätt att själva bedöma namnteckningen som lekmän. Den ska offentliggöras som bevis i rättegång.

Finns den verkligen inte med som bevis i denna rättegång? Den som sägs
starta allt... Jag har inte sett den. Hur trovärdigt låter då det argumentet för skuld?

Nu har jag inga belägg eller bevis men jag tycker mig skönja en obehaglig utveckling där det finns en önskan om att särskilt misskreditera kvinnor och utlänningar.

Den smyger sig i alla sammanhang och kommer att få fäste om ingen reagerar. Det som Breiivik sysslade med och än står för. Han riktade sitt våld mot just dessa grupper, liksom de som stöttade dessa grupper. Lägg till Palmes och Anna Lindh mord så ser du omfånget och tidsaspekten som denna agenda verkat och än verkar i. Det är ingen ny företeelse. Den tar sig bara nya skrämmande uttryck. Långt mer utstuderat. Anklagelser har blivit ett vapen. Den som äger rätt att anklaga eller kan få någon annan att anklaga har ett mycket starkt vapen. Den har också ett offer i sitt våld. Vem som helst kan bli detta offer när som.

Det är ingen hemlighet att Arbogakvinnan arbetade med flyktingar. Inte heller att hon var tillsammans med en flykting. Kvinna och utlänningar alltså.

Varför är det helt otänkbart för en åklagare att Arbogakvinnan kan vara det verkliga offret här?

Där någon annan faktiskt kan ha bragt både hennes ex och hennes pappa om livet för att på så sätt nå ytterligare en dimension, när sen Arbogakvinnan själv straffas för dessa brott som oskyldig.

Du tror inte den som har förmåga att avrätta både en statsminister och en utrikesminister också kan skuldbelägga en socialsekreterare utan större problem?

Jag förstår inte hur man vågar bortse från en sådan möjlighet. Att man blint litar på slumpen istället.

Nån långsökt teori att det är en vinst för Arbogakvinnan att knivmörda sin egen pappa utan att ens ha ett vettigt alibi för sig själv. Hur kan man ha så låga tankar om denna kvinna? Att man blint köper en sådan långsökt teori som i verkligheten motsäger sig själv rent logiskt.

Och nä, jag tror inte den som sköt Palme också åkte ut till Granliden. Men att de verkar i det fördolda och understödjer att någon annan gör det.

De understödjer kanske även terrorattentat och är ett långt större hot mot samhället och demokratin än en socialsekreterare någonsin kan vara för någon.

Jag blir rädd när människor släpper på krav på logiska förklaringar för att hitta syndabockar. Helst så sensationella som möjligt. Som 6-barns-mammor i Arboga. En knivbeväpnad kvinna igen i Arboga. Denna mördar föräldrar och make istället för barn. Med kniv såklart. Utan alibi.

Man vet inte hur Arbogakvinnan tagit livet av sin make. Man bryr sig heller inte. Ingen verkar bry sig. Så länge man kan få henne att se skyldig ut genom att även anklaga hennes barn. Öka på sensationer ytterligare. Media hänger på såklart.

Varför överger man grundkrav för sensation? Varför är motiv inte längre relevant i livstidsdomar? Begriper man inte att ett motiv måste ha bäring?

Att mörda sin egen far med kniv och inte bry sig om arvtagaren till mannen, (brottsoffer nr 2)överlever, är ett rätt svagt ekonomiskt motiv för vem som. Att därtill utföra dådet när man själv saknar alibi, fast att annan än en själv t o m utför själva dådet, talar ju mot all logik även det. Detta är alltså en mycket allvarlig svaghet i åklagarens starkaste kort - motivet. Inse det. Våga se det för vad det är. En svaghet.

Att få någon fälld för att logik anses ovidkommande, är det hållbart i en rättsstat? Mål ska processas så?

Det finns åtskilliga olösta skjutningar liksom åtskilliga olösta mord på äldre par. Ska logik vara frånvarande i domarna där med? Bara någon blir fälld?
Så kan ske för att ingen granskar eller gräver i dessa bevis? Media är upptagna med annat. ( Nåt sensationellt mål förslagsvis.)

Åklagare ska aldrig ha en önskan om att se någon fälld. Åklagare ska ha en önskan om en prövning av en teori som verkar logisk. Att den får prövas rättssäkert. Utslaget bör vara åklagare likgiltigt . Det är prövningen åklagare ska känna är viktig. En objektiv prövning om någons eventuella skuld.

Varför låter man sig påverkas av hur man gillar eller ogillar en viss person?
Om åklagare inte har ett genuint intresse av att också skydda en åtalad tycker jag de är helt fel ute. Då förstår de inte sitt jobb. Vi ska alltid värna om individen. Våga lita på att rättvisan har sin gång. Dit når man bara om man arbetar systematiskt och förutsättningslöst. Letar efter det som också talar emot en teori. Sin egen teori.

Jag säger inte att jag ser rätt i det jag skymtar men jag vill bli överbevisa om att en sådan agenda inte existerar på något plan i vårt samhälle. Det går inte om inte om ingen annan ser den. Vågar ifrågasätta även om risken att någon eller några kan känna sig påhoppade för stunden.

Målet är inte att anklaga utan att bevara en demokrati som har rättssäkra prövningar om någons skuld. I rättegångar och i media inte minst. Man måste våga utmana de som kan hota detta.

Därför är allas undringar i en prövning av betydelse. Ju fler svar som finns desto säkrare prövning. Inget att känna sig hotad av således.

Indicier är inte bevis. Det är hypotetiska teorier. Ska vi ha ett samhälle som formas av gissningar? Det är väl svar ett samhälle behöver? Har sin utgångspunkt ifrån och utvecklas vidare med? Detsamma bör gälla för rättegångar. Svar istället för teorier måste vara utgångspunkt i varje prövning. Vilka klara svar har åklagarna gett? Arbogakvinnan ska inte behöva bevisa sin oskuld. Även om det kan verka så.

Jag tycker också du ska ställa dig själv frågan om de som vittnar mot åtalad själv ges en ekonomisk vinning om hon anses skyldig och fälls?

Dvs vissa anhöriga t e x. Får de skadestånd vid mord men ej självmord/olycka? Ökar arv för nån om det minskas för skyldig? I kronor vad exakt?

Inte lätt att veta med ekonomiska motiv, hur starka de är som sagt. Och för vem.

Alla är skyldiga utom den åtalade, va? Lägg av nu pip.

Det säger jag inte. Men jag trodde alla skulle bedömas och utredas på samma sätt. Inte bara en. Annars kan man väl inte vara objektiv. Om man redan från början utgår från vem som har ekonomiska motiv och det allena.

Jag tycker inte det känns rättvist mot den som anklagas.

Visst, anhöriga kan verkliga tro att någon blivit mördad men om de också vinner ekonomiskt på den tanken, gäller det kanske att extra mycket visa på det för de som dömer. Det lär de väl komma på allt eftersom prövning fortskrider. Vad de själva vinner mest på.

Folk är sällan så ädla som man önskar. De är sig själv närmast. Glöm inte att pengar betyder status. Det får vi lära oss redan som mycket små. Därför påverkar det hur vi handlar i olika situationer. Det är nog inget som glöms bort precis. Att klättra ett litet pinnhål upp på hierarkin kan nog vara nog så viktigt för vissa.

Arbogakvinnan vek sig om kremering för sin make. Tror du man gör det om man mördat honom med gift och kvävning och dränkning i kräftbaljor och allt vad som påstås? Är det logiskt? Att hon då väljer att inte kremera bevisen om detta? Nä, hon sparar dom mot sig själv.

Sen ljuger kvinnan och sonen talar sanning. Har någon bestämt.

Först utmålar man sonens mamma som kriminalhistoriens värsta mytoman och mördare. Visar på all negativ publicitet det inneburit för henne. Sen frågar man sonen, håller du med oss eller din mamma? Vilken publicitet vill du själv ha, underförstått. Vackert utredningsarbete. Vacker mediebevakning.

Helt oförlåtligt att utpekade sonen som den som fäller sin egen mamma för mord. Under sådan här förutsättningar. Vem var hans objektiva stöd just där och då?

Snälla du, arbogakvinnan VILLE kremera ex-maken. Hon ville sedan ha ut pengarna på sin förfalskade livförsäkring kort efter han s död. Vad babblar du om? http://www.expressen.se/nyheter/kvinnans-krav-maken-ska-kremeras--snabbt/

Ja, och?

Så du menar om man tecknar en försäkring är man antagligen kriminell om man sedan vill ha ersättning när det tecknade skyddet ska träda kraft efter ett inträffande? Just den tjänst man avtalat om?

Rätt magstarkt att misstänktliggöra någon för att de kräver sin berättigade rätt. Vad har man annars försäkringar till?

Jantelagmentalitet i lilla landet Sverige.

Man ska såklart inte alls visa att man är i något behov av ersättning. Det är väl fult att vara i behov. Att inte stå ekonomiskt oberoende. Bättre försäkringsbolag får tjäna ränta på beloppet nåt halvår extra utan grund.

Återigen handlar det om pengar. Vissa får gnidet sitta på ersättning år in och år ut. Ingen vill väl kritisera försäkringsbolag. Topparna där sitter väl i 15 andra styrelser. Det ska vara som det alltid har varit. Inte kan man begära ut ersättning själv. Man ska invänta till försäkringsbolag tycker det är lämpligt. Särskilt länge ska man vänta på större belopp.

Det är inte fult av försäkringsbolag att inte betala ut. Det är fult att ta upp att försäkringen ska falla ut. Man ska dra sig för göra det.

Just sånt kommersiella aktörer skor sig på.

Man har ingått ett avtal. Båda parter har ingått det frivilligt. En kan sedan inte tro att den bestämmer över avtalet och börja anklaga motparten för bedrägeri när den inte längre själv vill fullfölja avtalet.

Då får man nog ha rätt mycket kött på benen.

Och efter denna rättegång har detta inte framgått. Tvärtom faktiskt.
Man tar sig alltså rätten att inte fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet för att man tror något. Tjänar på att tro på nåt.

Det är ok för alla som ingår avtal att göra så? Lite som de vill?
Gissa att den andre fuskar. Helt ur det blå?
Man fick inte stöd från polisen för att mannen bragts om livet.
Ändå betalades inget ut. Varför?

Man uppfyllde inte sina avtalade förpliktelser. Man fortsatte att driva den inställning som gjorde att man själv och bara man själv gagnades.

Hutlöst lågt. Faktiskt.

Hela denna soppa har sitt ursprung i en försäkringshandläggares fantasi.
För nåt att komma med har de ännu inte levererat. Det har vi däremot facit på.

Inget hindrade väl försäkringsbolag att begära särskild utredning vid obduktion i samband med drunkning. Vid dödsfallet.

Att de inte gör vad de ska vid rätt tillfälle ska inte gå ut över den som har rätt till ersättning.

Ska de för evigt få gissa att någon är kriminell? Det är en rätt allvarlig anklagelse att rikta mot nån. För försäkringsbolag räcker det att sitta och gissa för att slippa fullfölja ingången avtal?

Försäkringsbolag är inga auktoriteter med bättre kunskap. De är en part av ett avtal. Kommersiella vinstdrivande bolag som så gärna tecknar avtal med både kreti och pleti och tjänar stora summor pengar på just det.

Men betala ut, nä då är det visst inte lika kul längre. Då struntar man blankt i avtal och kör sitt eget race. Viftar om saker man inte har belägg för.
Har man bevis, fine. Om inte, ska man vänta tills man har. Som alla andra.
Nu rider man på att fler anklagar. Om helt andra saker. Blir påstående mer sant då?

Mitt adress går till mitt försäkringsbolag/bank. Exakt hur gick det till? Man vill inte veta. Hämtad via folkbokföringen sägs det. Mmm visst. Kände dom någon där? Man vill som sagt inte veta.

Hon FÖRFALSKADE försäkringsansökan för h-e! Hur dum är du?

Varför upptäcks då inte detta direkt? Innan mannen är död? Varför godkänns den att betala in men inte för att betala ut?

Varför är det inte obligatoriskt för försäkringsbolag att den som tecknar livförsäkring legitimerar sig samtidigt? Bekräftar livförsäkring genom personlig närvaro? Bank-ID?

Försäkringsbolag har inte själva förhindrat falsk anmälan till den grad som bör anses rimlig. De har däremot rätt att frångå avtal vid enbart misstanke.

Vi vågar nog ställa nåt krav även på försäkringsbolag att de själva är behjälpliga att arbeta brottsförebyggande. Inte bara tänka på förtjänst för sig själva.

Var det svårt att kontrollera riktigheten i tecknandet av livförsäkring med ett telefonsamtal med mannen själv? 1minuts arbete. Max.

För övrigt, hur är detta bevisat, du som vet?

Fann av en slump denna länk precis.

http://www.webcitation.org/5mmixvXlW?url=http://ulfolsson.bloggsida.se/1...

Vad tänker du när du läser den?

Jag blir rädd.

Om en anhörig till dig dött hade du inte önskat kremering?

Ärlig talat trodde jag alla valde det numera. Är det ovanligt? Vad säger statistiken vid begravning? Finns siffror? Kan vi få dem?
Man får det att låta som nåt suspekt. Det är det väl inte. Det är ett vanligt val vid begravning.

Jag har heller aldrig trott att man blev misstänkt om försäkringen utföll. Men det blir man alltså. Ok. Bra att veta.

Kvinna är alltså misstänkt främst för att hon begär ersättning.
Rätt av henne hade varit att låtsas att maken inte hade dött. Att han istället levde. Det hade inte uppfattas som lika bedrägligt från försäkringsbolaget?

Fattar du att det blir faktiskt mer fel? Om man är kvinnan. Det blir rent av jättekonstigt. Att låtsas som att en försäkring man tecknat bara nåt halvår innan inte har någon betydelse för en när ens make gått bort. Försörjaren till de gemensamma barnen utöver en själv.

Man vet heller aldrig vad folk tänker. Kanske kände hon bara för att dra långt bort efter makens död. Då agerar man snabbt så man kan komma iväg. Så inget finns kvar som man måste hålla på med sen. Att allt är slutfört.

Eftersom vi inte vet hur folk går och tänker måste vi fråga dom om vi vill ha svar. Gjorde försäkringsbolaget det? Det verkar inte så.

Alla agerar kanske inte som Arbogakvinnan men hon kanske gör. Agerar annorlunda än andra på många plan. Det ska inte misstänktliggöra henne. Hon följer kanske sitt sätt.

Jag tror inte Arbogakvinnan är skyldig till det man anklagar henne för. Hon är inte besatt av pengar. Hon slänger dem omkring sig säger man. Använder dem. Men har inga konstiga lån i bagaget. Hon lever kort och gott. Som hon vill. Och trivs med det.

Hon är heller ingen golddigger. Som letar rika män att lura pengar ur. Hon faller för en utfattig flykting. För att han är söt, säger hon.

Hur får man ett sånt val att bli ett ekonomiskt besatthetsmotiv?

Det går helt enkelt inte ihop.

Sen skiter jag i vad ni andra tycker. Men det visste du väl redan. :)

En sak till vill jag säga. 7000 sidor FUP visar inte på ett gediget utredningsarbete. Det visar på rätt mycket arbete på sånt som förmodligen är oväsentligt och försvårar såklart granskning pga sin volym.

Jag tar egentligen inte ställning till skuldfrågan. Men om logik saknas ska man ifrågasätta och det kan inte bara förklaras med att misstänkt är dum i huvudet. Som i Lisaholmsfallet. Det saknas logik även i det. Först utstuderat och noggrann planering om mord därefter ingen tankeförmåga alls. Sånt kommer åklagare undan med. Med LGWP hjälp under hela processen.

Jag har också en fundering kring förhör. Över hur de går till och i vilken omfattning. Jag börjar misstänka att det kanske måste regleras

Jag tänker på 7000 sidor FUP. Hur många förhör som måste hållits.

Nu måste man sätta sig själv i den misstänktes sits. Är det vettigt att ett förhör får pågå i över 3 timmar?

Det gjorde det för Nerijus i Lisaholmsfallet har man sagt mig.

Om vi då tänker på Arbogakvinnan så blir det ju väldigt känslosamt att bli förhörd om att ha dödat sin egen make och pappa.

Är det då vettigt att man ska plågas med 3 timmar långa förhör ett 50-tal gånger om detta, om man är oskyldig?

Det är ju faktiskt meningen att förhör ska vara till gagn för polisen inte en missbruk mot den anklagade.

Jag undrar hur man säkerställer att det är just det.

Ingen är ju behjälpt av att misstänkta drivs till att säga fel. Blanda ihop saker därför att förhör blir för påfrestande för den misstänkte.

Jag undrar om någon granskar sånt här.

För övrigt har jag läst i tidningen att de som söker livränta och har ombud beviljas livränta till 100%, medan de som inte har ombud endast beviljas till knappt 15 % tror jag det var. Minns inte helt siffrorna på de utan ombud.

Män beviljas också livränta i högre utsträckning än kvinnor.

Finns statistik på detta framtaget av Försäkringskassan tror jag. Eller om det var Socialstyrelsen som ifrågasatt olika bedömningar. Minns inte helt nu. Nåt med Socialstyrelsen var det nog.