Skip to content

Man förlorar rätt till livränta efter olycksfall - kunde inte bevisa att fall i hemmet varit arbetsrelaterat

Foto: Christine Olsson/TT

Ett olycksfall i hemmet måste ha ett "påtagligt och direkt samband med arbetet" för att anses vara arbetsskada. Man som ansökt om livränta förlorar i Kammarrätten då det inte kunde uteslutas att hans färd uppför trappan haft annat syfte än ett arbetsrelaterat.

 

En man som trillat i trappan ansökte hos Försäkringskassan om livränta till följd av nedsatt arbetsförmåga. Det var i juni 2011 som mannen hade ramlat i trappan i sitt hem och i sin ansökan till Försäkringskassan hävdade mannen att det rörde sig om en arbetsskada.

Försäkringskassan avslog mannens ansökan med motiveringen att fallet inte var ett olycksfall i arbetet utan hade sin grund i det "dagliga livets faror".

"Påtagligt och direkt samband med arbetet".
Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg som konstaterade att det för att ett olycksfall i hemmet ska räknas som arbetsrelaterat krävs ett "påtagligt och direkt samband med arbetet".

Mannen uppgav att han var i arbete när han föll eftersom han höll arbetsrelaterat material i handen och troligen var på väg upp till sitt hemmakontor.

Mannen uppgav också att han i sin yrkesställning måste vara ständigt tillgänglig och att arbete sker dygnet runt - något som intygats av flera yrkesverksamma i branschen.

Trots intyganden från branschen ansåg Förvaltningsrätten att mannen inte visat att färden uppför trappan skett på grund utav hans arbete eller ens legat i arbetsgivarens intresse. Det kunde nämligen inte uteslutas att mannen var på väg uppför trappan i ett annat syfte.

Förvaltningsrätten ansåg heller inte att det förelåg något samband mellan mannens arbetsbelastning och att han ramlat i trappan.

Olycksfallet kunde därför inte anses arbetsrelaterat heller på denna grund. Förutsättningarna för livränta var därför inte uppfyllda.

Förlorade i Kammarrätten
Mannen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som nu gör samma bedömning som förvaltningsrätten.

Enligt Kammarrätten går det inte att bortse från möjligheten att mannen kan ha varit på väg uppför trappan i något syfte som inte varit arbetsrelaterat, speciellt med beaktande av att mannen inte närmare förklarat varför de dokument han hävdat att han haft med sig skulle skickas klockan 23.45 på natten.

Då något medicinskt underlag inte heller finns för att en hög arbetsbelastning skulle ha orsakat fallet finner kammarrätten att de skador mannen ådragit sig i fallet inte utgör arbetsskador, och han är därför inte berättigad till någon livränta.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt