Skip to content

Långa handläggningstider gör Polisens forensiska arbete ineffektivt - Riksrevisionen föreslår åtgärder

Foto: Maja Suslin / TT

Polisens forensiska organisation har för långa handläggningstider. Enligt Riksrevisionen gör tiderna arbetet ineffektivt och nu föreslår man åtgärder.

 

 

Riksrevisionen har granskat Polisens forensiska organisation med syfte att undersöka om arbetet bidrar till brottsuppuppklaring på ett effektivt sätt.

Trots att det forensiska arbetet enligt Riksrevisionen håller hög kvalitet är resursanvändningen ineffektiv. Det är framförallt handläggningstider som är det stora problemet anser riksrevisor Stefan Lundgren.

– Framför allt är det långa handläggningstider som utgör ett problem. Ibland avstår Polisens utredare till och med från att skicka in spår för analys eftersom det tar så lång tid att få svar, säger Stefan Lundgren i ett pressmeddelande från Riksrevisionen.

Enligt Riksrevisionen beror de långa handläggningstiderna främst på brister i beställningsprocessen men även Polisens ärendehanteringssystem orsakar ineffektivitet.

– Beställningsformuläret anses vara svårt att fylla i. Det blir ofta fel i beställningarna, som tar tid för både beställare och forensiker att rätta till. Dessutom avbeställs inte alltid forensiska undersökningar som inte längre behövs, till exempel när ett ärende läggs ned, säger projektledare Per Dackenberg. 

För att lösa problemen rekommenderar Riksrevisionen Polismyndigheten bland annat att säkerställa att:

  • rutinerna för att beställa forensiska undersökningar ses över,
  • forensiskt kunnig personal kvalitetssäkrar alla beställningar av forensiska undersökningar,
  • ärendehanteringssystemen kopplas samman så att uppgifter överförs automatiskt, samt att
  • forensiska analysbesked och sakkunnigutlåtanden skrivs så att de enkelt kan förstås även av personer utan forensisk sakkunskap.
  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

1 kommentar

Bra att Stefan Lundgren tar tag i detta. Människor kan väl inte sitta häktade för att provsvar dröjer. Misstänkta kan sitta häktade för att utredning pågår vilket är stor skillnad mot att den står still. Veckor upp till månader.

Arbetet måste löpa jämte polis och åklagare inte halka efter. Riksrevisionen ska inte ge sig där. Brottsutredning borde behandlas som färskvara. Effektivitet borde vara a och o i utredningsarbete. Jag tror polisen behöver ta in externa konsulter som tittar över hur effektivisering görs bäst hela vägen och hur samarbete underlättatas
Alla verksamma i utredningskedjan måste få komma till tals inkl. åklagare sen kan beslut ligga hos lämpliga chefer inom polisen som satt sig väl in i problematiken och problemlösning.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.