Skip to content

Långa fängelsestraff för uppmärksammade bombdåd mot asylboenden i Göteborg

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens flaggor. Foto: Ulf Palm/TT

Tre män med kopplingar till Nazistiska NMR döms för medverkan och försök till allmänfarlig ödeläggelse. Männen, som har genomfört bombdåd mot asylboenden i Göteborg, döms till långa fängelsestraff.

 

Tre män döms i Göteborgs tingsrätt för medverkan i allmänfarlig ödeläggelse eller försök till samma brott genom bombdåd eller försök till bombdåd i Göteborg.

De fullbordade bombdåden skedde vid Syndikalistiskt forums lokaler och vid ett hotell, som då användes som flyktingboende, och försöksbrottet vid en camping, också det ett flyktingboende, mellan november 2016 och januari 2017.

Organiserade nazister
Tingsrätten konstaterar att de tre männen alla har anknytning till den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, och att valet av flyktingboenden som mål för en bombattack ligger i linje med vad som framkommit om männens politiska sympatier.

De materiella skadorna blev i samtliga fall begränsade men domstolen finner att männen, genom att åstadkomma explosionerna, har framkallat fara för annans liv och hälsa.

Mordförsök
Två av männen, den ena 23 år gammal och den andra 50 år gammal, åtalades även för försök till mord alternativt synnerligen grov misshandel eftersom en anställd vid hotellet befann sig omedelbart bredvid bomben när den exploderade och fick livshotande skador.

Enligt tingsrätten har åklagaren inte lyckats styrka att männen haft för avsikt att beröva mannen livet eller orsaka honom allvarlig kroppsskada och de frikänns därför från ansvar i den delen av åtalet.

Männen förpliktas dock att betala skadestånd om knappt 200 000 kronor till mannen.

Tingsrätten finner det i och för sig inte styrkt att det var 23-åringen som utlöste bomberna men mannens agerande har utgjort ett så centralt moment i genomförandet av brotten att det enligt domstolen är naturligt att betrakta honom som gärningsman i samtliga tre fall.

Långa fängelsestraff
23-åringen döms till fängelse i åtta år och sex månader och den 50-årige mannen döms som medhjälpare för ett av de fullbordade brotten och för försöksbrottet till fängelse i fem år.

Den tredje mannen, 20 år gammal, döms som medhjälpare till försöksbrottet till fängelse i ett år och sex månader.

Ordföranden är dock skiljaktig och anser att 23-åringen och 50-åringen inte är överbevisade om att ha deltagit i bombdådet vid hotellet och därför ska frias i denna del.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt