Skip to content

Kvinna som blivit hotad diskriminerades av kvinnojour - nekades plats på grund av HIV

Foto: Pavel Koubek/TT

En kvinna som nekats plats på en kvinnojour på grund av att hon var hiv-positiv blev diskriminerad. Det slår Västmanlands tingsrätt fast i en dom som välkomnas av Diskrimineringsombudsmannen.

 

En kvinna som blivit hotad av sin granne vid upprepade tillfällen ansökte om en plats på ett skyddat boende hos en kvinnojour.

Jouren valde att avslå kvinnans ansökan och uppgav att de endast vänder sig till den målgrupp av kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och att kvinnan därmed inte tillhörde målgruppen. 

Diskrimineringsombudsmannen, DO, ifrågasatte jourens förklaring då boendets ledning fått kännedom om att kvinnan var hiv-positiv i samband med hennes ansökan. Av samtal som förekommit mellan ledning och kvinnan var det enligt DO tydligt att ledningen angett smittorisk snarare än fel målgrupp som orsak till avslaget.

Därmed hade nekandet enligt DO ett direkt samband med kvinnans sjukdom varför DO valde att stämma jouren för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. 

Nu har Västmanlands tingsrätt bedömt frågan och konstaterar att nekandet utgjort en diskriminering som haft samband med att kvinnan varit hiv-positiv.

Enligt domen ska kvinnojouren betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan, något som DO välkomnar då hiv-positiva personer ofta utsätts för stigmatiserande okunskap om deras sjukdom. 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt