Skip to content

Kritik mot bibliotek som vägrade köpa in invandringskritisk bok - politik ska inte påverka

Foto: Pontus Lundahl/TT

En kommun får kritik för bibliotekets mediaplan av Justitieombudsmannen, JO efter att man vägrat att köpa in en invandringskritisk bok. Enligt JO måste neutrala snarare än politiska kriterier styra bibliotekens urval.

 

 

I januari 2016 bad en man i Falköping att hans kommunala bibliotek skulle införskaffa boken ”"Världsmästarna: när Sverige blev mångkulturellt”" skriven av pseudonymen Julia Ceasar - känd från den invandringskritiska internetrörelsen.

Biblioteket vägrade att göra detta och hänvisade till att boken brast både när det kommer till värderingar och vederhäftighet.

Ok enligt mediaplan
Enligt den av kommunen godkända ”mediaplanen” för införskaffande av böcker till biblioteket kan värderingar vara sådant som könsroller och främlingsfientlighet medan vederhäftighet kan vara sådant som tillförlitlighet och aktualitet.

Kommunens Kultur- och fritidsnämnd stödde bibliotekets beslut och menade att bestämmelserna syftade till att säkerställa att låntagare inte skulle riskera att få sina mänskliga rättigheter kränkta.

Man hävdade också att den aktuella boken saknade källhänvisningar till diverse påståenden och att författarens egna antaganden presenterades som etablerade sanningar.

Låntagaren valde att vända sig till Justitieombudsmannen, JO.

Opartiska och sakliga
I sitt beslut konstaterar JO nu inledningsvis att grundlagens bestämmelse om informationsfrihet inte innebär att alla böcker ska finnas på alla bibliotek - ett urval kommer alltid att behöva göras.

En myndighets ageranden måste dock vara opartiska och sakliga - samt även framstå så utåt sett, betonar JO.

I det förevarande fallet hade kommunen också åberopat 2 § i bibliotekslagen om ”demokratiska samhällets utveckling”, men JO förhåller sig skeptisk till kommunens tolkning av paragrafen.

Förarbetena till paragrafen anger nämligen att biblioteken ska ha en neutral hållning i förhållande till den information som de tillhandahåller.

Neutrala kriterier
JO finner därför att bibliotekens urval ska ske efter strikt neutrala kriterier och inte politiska - så länge det inte rör sig om ett straffbart innehåll såsom exempelvis hets mot folkgrupp.

Bristande vetenskaplig kvalitet anser dock JO vara en acceptabel grund för att välja bort en bok, förutsatt att det är det reella skälet.

JO:s slutsats av dessa resonemang blir att kommunen förtjänar kritik för bibliotekets mediaplan.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt