Skip to content

Köpare får ingen ersättning för "knäppande hus" - måste betala miljonbelopp i rättegångskostnad

Mätare för ljudnivå. Foto: Malin Grönborg / TT

Enligt köparna uppstår regelbundet höga knäppande ljud i det drygt tio år gamla huset, som ljudet från en spikpistol. Trots det slipper köparna inte ur affären och något prisavdrag har de inte heller rätt till, anser hovrätten.

 

En fastighet i Kristianstad överläts våren 2014 för en köpeskilling på 9,3 miljoner kronor. Före tillträdet åtog sig säljarna att vidta vissa renoveringsåtgärder i det tio år gamla bostadshuset. Åtgärderna innefattade bland annat en mer omfattande golvomläggning.

Högljudda knäppningar
Efter att ha bott i huset ett tag började köparna uppmärksamma högljudda knäppningar, som enligt dem närmast låter som ljudet från en spikpistol.

Köparna har ansett att det finns ett fel i fastigheten och har i första hand begärt att få häva köpet.

I andra hand har köparna krävt ett prisavdrag med närmare 7 miljoner kronor, baserat i en värdering som anger att fastigheten idag inte är värd mer än knappt 2,4 miljoner kronor.

Säljarna motsatte sig hävning eller prisavdrag och tvisten gick till domstol.

Inte bevisat att knäppningarna fanns vid köpet
Kristianstads tingsrätt ansåg att det genom mätningar som åberopats av köparna var bevisat att det i samband med vind- eller temperaturförändringar –förekommer knäppningar i huset och som enligt vittnesmål från en akustiker överskrider Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

Domstolen ansåg dock inte att köparna hade lyckats visa att knäppningar faktiskt funnits vid tidpunkten för köpet.

Det var inte heller bevisat att bostadshuset, som är helt byggt i betong, har varit behäftad med byggnadstekniska fel som har medfört en stor risk för knäppningar i huset.

Domstolen lade här vikt vid uppgifter som lämnats av en teknisk chef på det företag som tillverkat de betongfundament som huset uppförts med. Enligt domstolen var den tekniska chefens uppgifter tillförlitliga och talade mot köparnas påståenden.

Fastigheten ansågs inte heller ha avvikit från vad köparna med fog kunnat förutsätta vid köpet.

Käromålet ogillades därför och köparna ålades istället att ersätta säljarnas rättegångskostnader med nära 1,6 miljoner kronor.

Förlorade även i hovrätten
Köparna överklagade domen till hovrätten som ansluter sig till tingsrättens bedömning och konstaterar att det saknas anledning att tillämpa ett sänkt beviskrav i målet, eftersom parterna är jämbördiga och haft samma möjligheter till att säkra bevisning.

Hovrätten anser att de höga rättegångskostnaderna har varit motiverade, bland annat med hänsyn till målets komplexitet och ålägger nu köparna att betala ytterligare drygt 500 000 kronor för rättegångskostnader i hovrätten.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt