Skip to content

Kapitalförluster orsakade av investeringsbedrägeri är inte avdragsgilla - man förlorar i kammarrätten

Investeringstackor i guld från storföretag. Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Man som blivit utsatt för investeringsbedrägerier får inte dra av kostnaderna som kapitalförluster. Detta slår kammarrätten fast då investeringsbedrägerier inte anses vara avdragsgilla.

 

Skatteverket beslutade i november 2011 att inte medge en man avdrag för kapitalförlust om nästan 150 000 kronor för sålda andelar.

Skatteverket menade att kapitalförlusten hade uppkommit på grund av bedrägeri.

Investerade i guld
Enligt prospekt från det bolag mannen investerat i skulle pengar som kunder betalade in sättas in på ett klientmedelskonto. Dessa pengar användes istället till att köpa guld som därefter lånades ut och försvann.

Då pengarna inte användes på det sätt som bolaget utlovat menade Skatteverket att det har rört sig om ett investeringsbedrägeri, och att förlusten därför inte är avdragsgill.

Skatteverket beslutade också i januari 2013 att inte medge mannen avdrag för kapitalförlust om 270 000 kronor, även detta på grund av att förlusten bedömdes ha uppkommit genom bedrägeri.

Mannen hade investerat i ett antal olika aktier och andelar genom betalningar till olika förvaltare, som senare visade sig ha gått i konkurs.

Eniga instanser
Förvaltningsrätten i Uppsala instämde i Skatteverkets bedömningar och således även Kammarrätten i Stockholm, dit mannen överklagat.

Kammarrätten konstaterar i likhet med underinstanserna att det förefaller som att mannen har blivit utsatt för investeringsbedrägerier. Då kapitalförluster orsakade av bedrägerier inte är avdragsgilla ska överklagandet avslås.

Inte skett någon avvyttring
Kammarrätten avslår också mannens yrkande om ytterligare avdrag för kapitalförlust med drygt 620 000 kronor för taxeringsåret 2012, då han inte visat att det skett någon avyttring av aktuella aktier eller andelar, vare sig genom försäljning eller konkurs i de bolag som gett ut värdepappren.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt