Skip to content

Juristbranschens "konservatism" dålig för konsumenterna - ny rapport från Konkurrensverket

Foto Claus Gertsen /TT

Trots att Advokatsamfundet är kritiskt till nya digitala tjänser anser Konkurrensverket att dessa kan underlätta för konsumenterna. Ny rapport har analyserat marknaden för juridiska tjänster.

 

Konkurrensverket har analyserat marknaden för juridiska tjänster som riktar sig till privatpersoner.

Man har framförallt tittat på marknaden från ett konsumentperspektiv och tagit ställning till juristbranschens möjligheter till att använda ny teknik. 

Enligt Konkurrensverket finns det stora fördelar med en ökad digitalisering av marknaden då konsumenterna bättre kommer att kunna jämföra olika tjänster.

Dessutom kan en standardisering av arbetsuppgifter och en ökad användning av teknik som till exempel artificiell intelligens och självlärande dataprogram medföra att konsumenterna på ett bättre sätt kan förutse kostnader.

Enligt Konkurrensverket kommer automatiserade tjänster även göra så att tillgången blir bättre i stora delar av landet då geografiska hinder kan suddas ut.

Men trots att myndigheten hyser tilltro till ny teknik är det långt ifrån alla som är positiva till en ökad automatisering och digitalisering av juridiska tjänster.

Till exempel har Advokatsamfundet nyligen uttalat att det inte är förenligt med god advokatsed för advokater att betala för möjligheten att lämna offerter och erhålla uppdrag via en matchningsplattform.

Detta är Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning kritisk till då hon anser att det går ut över konsumenterna.


– Den starka konservatism som präglar branschen motverkar en utveckling där kundernas krav på effektivitet och priser beaktas. Möjligheter att kunna jämföra olika tjänster och deras pris är viktigt för att utveckla och effektivisera marknaden för juridiska tjänster, säger Karin Lunning i ett pressmeddelande från Konkurrensverket.

Konkurrensverkets rapport ”Juridiska tjänster och konsumenter” finns nu publicerad på myndighetens hemsida och går att läsa här.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Det går inte att göra prisjämförelser på det sättet, eftersom advokatuppdraget inte är en standardiserad produkt eller tjänst. Konsumentverket får nöja sig med att advokaträkningarna är relativt blygsamma vid en jämförelse med vad som gäller internationellt t.ex. i U.S.A. eller U.K. Jag skulle närmast påstå att advokatyrket t.ex. beträffande humanjuridiken mer går i riktningen mot att bli ett låglöneyrke.

Men jag har hört att advokater bara får betalt om de vinner i USA, undantaget brottsmål.

Procent på ev. vinst i tvist t e x. Ur klientens synvinkel billigare väl?

Enligt god advokatsed får man inte debitera på det sättet om man är advokat. Amerikanska advokater debiterar inte enbart i förhållande till vinsten.

Konsumentverket är så skönt insnöade. Hur bra blir kvaliteten i uppdragen tror Konsumentverket om advokater arbetar t.ex. för 20 kr i timmen. Men då blir ju det dyrt i den ständiga prispressen.

Konsumentverket. Det finns ett samhällsintresse att sänka och pressa lönerna hos de som jobbar på Konsumentverket. Förslag sänk alla löner med 50% i en första runda. Det blir då lite billigare för oss skattebetalare. Sedan trycker vi på och pressar (gärna med en nedåtpressande domkraft) så mycket som vi bara kan så att lönerna blir så låga som möjligt. Ja så ska det se ut nu är lönerna jävligt låga. Lönen syns ju nu inte ens på lönekontot efter avrundningen.

Ersätt hela Konsumentverket med AI så snart det är möjligt. GD kan ersättas med en vanlig PC.