Skip to content

Juristbranschens "konservatism" dålig för konsumenterna - ny rapport från Konkurrensverket

Foto Claus Gertsen /TT

Trots att Advokatsamfundet är kritiskt till nya digitala tjänser anser Konkurrensverket att dessa kan underlätta för konsumenterna. Ny rapport har analyserat marknaden för juridiska tjänster.

 

Konkurrensverket har analyserat marknaden för juridiska tjänster som riktar sig till privatpersoner.

Man har framförallt tittat på marknaden från ett konsumentperspektiv och tagit ställning till juristbranschens möjligheter till att använda ny teknik. 

Enligt Konkurrensverket finns det stora fördelar med en ökad digitalisering av marknaden då konsumenterna bättre kommer att kunna jämföra olika tjänster.

Dessutom kan en standardisering av arbetsuppgifter och en ökad användning av teknik som till exempel artificiell intelligens och självlärande dataprogram medföra att konsumenterna på ett bättre sätt kan förutse kostnader.

Enligt Konkurrensverket kommer automatiserade tjänster även göra så att tillgången blir bättre i stora delar av landet då geografiska hinder kan suddas ut.

Men trots att myndigheten hyser tilltro till ny teknik är det långt ifrån alla som är positiva till en ökad automatisering och digitalisering av juridiska tjänster.

Till exempel har Advokatsamfundet nyligen uttalat att det inte är förenligt med god advokatsed för advokater att betala för möjligheten att lämna offerter och erhålla uppdrag via en matchningsplattform.

Detta är Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning kritisk till då hon anser att det går ut över konsumenterna.


– Den starka konservatism som präglar branschen motverkar en utveckling där kundernas krav på effektivitet och priser beaktas. Möjligheter att kunna jämföra olika tjänster och deras pris är viktigt för att utveckla och effektivisera marknaden för juridiska tjänster, säger Karin Lunning i ett pressmeddelande från Konkurrensverket.

Konkurrensverkets rapport ”Juridiska tjänster och konsumenter” finns nu publicerad på myndighetens hemsida och går att läsa här.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt