Skip to content

Insatser i resursskola var "fiktiva" - 15-åring får utökad personlig assistans efter skolfrånvaro

Foto: JESSICA GOW / TT

En pojke får utökad personlig assistans trots att han redan gick på en skola anpassad för elever med funktionshinder. Enligt förvaltningsrätten kan en kommun endast neka assistans om behovet redan är tillgodosett. Då insatserna som skolan erbjudit varit "fiktiva" har pojken rätt till utökad assistans.

 

Under läsåret 2014-2015 var en idag 15-årig pojke i Örebros kommun endast ett par enstaka dagar i skolan. Skälet till detta var att han sade sig ha mått ”oerhört dåligt” på grund av sin funktionsnedsättning.

15-åringen var hemma så mycket att det antal timmar han fick personlig assistans fick ökas från 185 timmar i veckan till 195 timmar.

Våren 2016 ansökte 15-åringen om att få ersättning för de tio utökade assistanstimmarna i veckan, men hans ansökan avslogs av kommunen.

Redan ombesörjt behov?
Kommunen menade att man ombesörjt hans behov eftersom 15-åringen redan gick på en skola som var speciellt anpassad för elever med funktionshinder. 15-åringen hävdade dock att han varit så sjuk och mått så pass dåligt under tidsperioden att han inte kunde gå i skolan och att detta bekräftades av både läkare och rektorn på skolan.

Kommunen pekade istället på att det råder skolplikt och att det inte fanns något läkarintyg som styrkte att det enbart funnits medicinska orsaker till 15-åringens frånvaro från skolan.

Den faktiska assistansen som räknas
Förvaltningsrätten i Karlstad konstaterade att kommunen inte är ansvarig för att tillhandahålla personlig assistans om detta behov tillgodoses på annat sätt.

Rätten betonade dock att lagens förarbeten föreskriver att behovet rent faktiskt måste tillgodoses på annat sätt” och inte endast vara en teoretisk möjlighet för att ersättning ska kunna nekas med hänvisning till att behovet redan är tillgodosett.

Fiktiva insatser
Utan närmare motivering dömde förvaltningsrätten ut insatserna på 15-åringens skola som ”fiktiva” och domstolen ansåg därför att det varit berättigat att antalet assistanstimmar behövt öka.

Man ansåg även att det är möjligt att i dessa typer av fall retroaktivt få ersättning för tidigare utlägg.

Det exakta antalet timmar som 15-åringen hade rätt att få ersättning för lämnade förvaltningsrätten åt kommunen att avgöra.

Kammarrätten i Göteborg delar nu förvaltningsrättens bedömning och konstaterar att det inte finns några skäl att tro att 15-åringens mamma inte skulle velat ha få iväg sin son till skolan under den aktuella tidsperioden.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt