Skip to content

Inget PT i HFD för livstidsdömd som nekats utökade permissioner - trots att det krävs för omvandling

Örebro tingsrätt prövar ansökningar om tidsomvandling. Foto: Kicki Nilsson / TT

En man som dömts till livsstids fängelse får inte sitt straff tidsomvandlat. Anledningen är att han inte varit på obevakade permissioner. Mannen har ansökt om permissioner men fått avslag. Nu beslutar HFD att inte meddela prövningstillstånd.

 

En idag 46-årig man dömdes år 2000 till livstids fängelse för mord, grovt vapenbrott och narkotikabrott.

Sedan dess har mannen flera gånger sökt få sitt straff omvandlat till ett tidsbestämt straff, senast under 2016. Då omvandlade också Örebro tingsrätt straffet till fängelse i 28 år, ett beslut som Göta hovrätt sedan ändrade.

Permissioner ett krav för tidsomvandling
Hovrätten uttalade att mannen ”endast i mycket begränsad omfattning prövats i stressfyllda och påfrestande situationer” och att det var angeläget att han fick en chans att under permissioner på egen hand visa att han kunde avhålla sig från brott utanför anstalten.

Mannen ansökte därefter till Kriminalvården om att få utökad permissionsgång i form av obevakade permissioner, något som Kriminalvården nekade.

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Linköping som ändrade beslutet och beviljade utökade permissioner. Förvaltningsrätten konstaterade att mannen skött sig mycket väl under den senare delen av verkställigheten. Inga misskötsamhetsåtgärder har vidtagits mot mannen sedan 2004 och samtliga permissioner har fortlöpt utan anmärkningar.

Mannen har dessutom utbildat sig under sin tid i fängelset och har insikt och kunskap i sitt personlighetsmässiga fungerande. Det finns samtidigt skyddande faktorer i form av kontakt med familjen.

Förvaltningsrätten ansåg därför att mannen genom god skötsamhet, positiv förändring och personliga förhållanden i övrigt visat att risken för att han skulle avvika, begå brott eller på annat sätt missköta sig inte hindrade utökad permission.

Kammarrätten ändrar beslut
Kammarrätten i Jönköping ändrade sedan förvaltningsrätten dom och fastställde Kriminalvårdens beslut. Kammarrätten medgav att mannens positiva utveckling samt förändrade attityd och skötsamhet under verkställigheten i viss mån talar mot att han vid en permission på egen hand skulle missköta sig.

Trots det menade kammarrätten att den synnerligen allvarliga brottslighet han dömts för, mot bakgrund av den omfattande missbruks- och personlighetsproblematik som utredningen gett uttryck för, talar mot att bevilja utökade permissioner.

Inget PT
Kammarrätten konstaterade också att hovrätten i sin dom i juni 2016 ansett att mannens straff inte bör tidsbestämmas eftersom hans risk att återfalla i brottslighet alltjämt är konkret och beaktansvärd.

Med beaktande av den långa tid mannen får bedömas ha kvar att avtjäna menade kammarrätten därför att permissioner i nuvarande form ska fortgå ännu någon tid innan utökade permissioner kan bli aktuella.

Mannan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därför fast.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt