Skip to content

Ingen penningtvätt när byggbolag utställt bluffakturor - förutsätter faktisk näringsverksamhet

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Flera personer döms till fängelsestraff i en byggbolagshärva där ett bolag utställt bluffakturor med syfte att använda intjänade pengar för svarta löner. Trots detta var brotten inte att anses som penningtvätt då bolaget inte bedrivit någon faktisk näringsverksamhet.

 

Södertörns tingsrätt har avgjort ett mål rörande en omfattande skattehärva i byggbranschen.

I centrum har stått ett företag registrerat på en narkotikamissbrukare. Företaget har ställt ut fakturor på uthyrning av personal och utrustning till fem mindre svenska byggbolag för totalt 65 miljoner kronor under åren 2014-2016.

Påhittade uppdrag
Tingsrätten menar dock att det i själva verket varit fråga om påhittade uppdrag. Upplägget ska ha varit att byggbolagen betalat fakturabolaget en summa avseende en påhittad inhyrning av personal.

Fakturabolaget har sedan betalat ut dessa pengar i kontant lön till byggbolagens anställda, men även behållit en summa för egen räkning.

Byggbolagen har på detta sätt kunnat undvika att betala arbetsgivaravgifter och källskatt.

Endast en person var aktiv
Tingsrätten har nått denna slutsats efter att ett omfattande bevismaterial har kunnat visa att fakturabolaget inte har bedrivit någon uthyrningsverksamhet.

Bevisningen har bland annat bestått i att bolaget har haft intäkter motsvarande en årlig uthyrning av 50 byggarbetare, men endast haft en person aktiv i företaget.

Fakturabolaget har heller inte kunnat redogöra för vad det är för utrustning som har hyrts ut eller var den finns idag.

Var inte penningtvätt
Både fakturabolaget och byggbolagen frias dock från åtalspunkterna om penningtvätt.

Enligt tingsrätten förutsätter brottet penningtvätt att en näringsverksamhet faktiskt har utövats, vilket inte anses har varit fallet med fakturabolaget.

Avseende byggbolagen menar tingsrätten att en penningtvätt ska innebära att pengar ska flyttas från en illegal verksamhet så att de framstår som legalt intjänade.

I det här fallet har det dock enligt tingsrätten varit fråga om motsatsen - syftet med upplägget har varit att omvandla legalt intjänade pengar från byggkontrakt till svarta löner.

Fängelsestraff
De olika företrädarna för byggbolagen döms därför endast för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott till fängelsestraff från åtta månader som lägst till tre år som högst.

Den ansvarige i fakturabolaget döms till fyra års fängelse för medhjälp till dessa brott.

Några företagsböter utdöms dock inte, eftersom alla byggbolagen varit aktiebolag ägda endast av de tilltalade. Att i en sådan situation utdöma en företagsbot finner tingsrätten, med hänvisning till praxis, vara att i praktiken utdöma ytterligare en sanktion mot den tilltalade.

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt