Skip to content

Hovrätten river upp dom om stämpling till mord - trots att bevisning pekar "i en och samma riktning"

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Hovrätten river upp en dom om stämpling till mord trots att bevisningen pekar i "en och samma riktning". Enligt domstolen är vittensmålen och den telefonavlyssning som gjorts alltför vaga för att man säkert ska kunna fastställa att den åtalade beställt ett mord.

 

Fyra personer dömdes vid Solna tingsrätt för förberedelse till mord efter att under år 2015 ha planerat att mörda en man i Stockholm. Bakgrunden till mordplanerna var omfattande skulder inom kriminella kretsar.

Svea hovrätt fastställde den fällande domen i oktober 2016 och Högsta domstolen valde att inte meddela prövningstillstånd.

Häktad i sin frånvaro
Under den rättsliga processen var en idag 43-årig man häktad i sin frånvaro för sin inblandning i mordförberedelserna. Efter att 43-åringen påträffats åtalades han i mars 2017 för stämpling till mord.

Enligt åtalet skulle 43-åringen ha gett i uppdrag till en person att mot ersättning mörda mannen. Detta skulle ha skett vid ett möte i juli 2015. 

43-åringen medgav att han hade deltagit vid mötet men förnekade att han skulle ha gett ett uppdrag att mörda någon.

Bevis på morduppdrag
Bland annat telefonavlyssning och vissa vittnesmål gav samtidigt stöd för att ett morduppdrag hade getts. Särskild vikt fästes vid uppdragstagarens berättelse som tidigare bekräftat åklagarnas bild.

Telefonavlyssning visade också att 43-åringen varnades när övriga uppsöktes av polis misstänkta för mordförberedelserna. Detta talade enligt tingsrätten starkt för att 43-åringen gett det uppdrag som åklagaren påstått. 43-åringen dömdes för stämpling till mord till fyra års fängelse.

Han skulle också solidariskt med de tidigare dömda betala 50 000 kronor i skadestånd till mannen de sökt mörda.

Osäkra uppgifter
Svea hovrätt anser nu att uppdragstagarens vittnesmål inte ska tillmätas något bevisvärde alls, med tanke på att han under både den föregående och den pågående rättsprocessen ändrat sina uppgifter i stor utsträckning.

Tidigare hade han vittnat till stor del i linje med åklagarnas uppgifter, vilket han motiverat med att han försökte hjälpa sina medåtalade. Hovrätten anser att förklaringen inte framstår som orimlig.

Att 43-åringen närvarade på mötesplatsen är klarlagt, men det förekom flera möten vid ungefär samma tidpunkt och mellan flera personer med relation till varandra.

Telefonavlyssning inte tillförlitlig
Eftersom det handlar om kriminella kretsar har de inblandade i flera lägen varit svävande i sina vittnesmål och det är också svårt att avgöra exakt vilket uppdrag som omtalas i telefonkonversationerna.

Uppgifterna går i flera lägen isär om vilka 43-åringen faktiskt samtalade med och hur länge han stannade.

Hovrätten menar också att det inte går att dra några säkra slutsatser från de avlyssnade samtalen.

Åklagarna har enligt hovrätten ”skisserat ett händelseförlopp” som i och för sig är godtagbart och som stöds av omständigheter som synes ”peka i en och samma riktning” - men det är inte fullt ut bevisat att åklagarnas antaganden är riktiga.

Hovrätten väljer därför att ändra tingsrättens dom och friar 43-åringen från ansvar för stämpling till mord.

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt