Skip to content

HFD: Kommunalt inrättade resursskolor inte i strid med skollagen

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

En kommun som inrättar och bedriver resursskolor för elever i behov av särskilt stöd strider inte mot skollagens bestämmelser. Ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

 

 

Skolinspektionen förelade vite
Det var i september 2012 som Skolinspektionen förelade Linköpings kommun vid vite på 700 000 kronor att säkerställa att organiseringen av kommunens skolverksamhet och placering i särskild undervisningsgrupp följde skollagens bestämmelser.

Enligt inspektionen saknades det möjlighet för en kommun att skapa skolenheter där endast elever efter prövning av ett behov av särskilt stöd ska vara placerade.

Kommunen menade å sin sida bland annat att det inte finns något uttryckligt förbud i skollagen mot kommunala resursskolor, och att inrättandet av sådana skolor ingår i det friutrymme som en kommun har för att inrätta sin verksamhet.

Förvaltningsrätten i Stockholm fann att varken kommunens inrättande eller organisering av resursskolorna levde upp till kraven i 3 kap. skollagen.

En nämndeman var dock skiljaktig och gjorde en motsatt bedömning.

Inte uppfyllt skollagens krav
Kammarrätten i Stockholm fann senare att kommunen genom inrättandet av resursskolor inte uppfyllt skollagens krav på hur beslut om särskilt stöd ska fattas, genomföras och följas upp.

Genom organisationen av resursskolorna tillämpade kommunen därför skollagens bestämmelser om placering och antagning felaktigt och följde inte bestämmelserna om placering i särskild undervisningsgrupp, avgjorde domstolen.

Kammarrättsassessorn var skiljaktig och ansåg att Skolinspektionen saknat fog för föreläggandet - en slutsats som nu också delas av HFD.

Finns inget förbud enligt HFD
Enligt HFD hindrar inte skollagens bestämmelser en kommun från att inrätta enheter inom grundskolan med inriktning mot elever i behov av särskilt stöd.

Inte heller antagnings- och placeringsförfarandet kan anses stå i strid med lagens bestämmelser.

Det saknas enligt HFD skäl att anse att placeringen av en elev i en resursskola ”står i strid med regelverket i 3 kap. skollagen eller kommer i konflikt med de rättssäkerhetsskäl som motiverar det regelverket”.

Kommunens överklagande bifalls därför.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt