Skip to content

HFD: Bosatta i annat EU-land har inte rätt till barnbidrag under efterskyddstiden

Foto: Hasse Holmberg/TT

Enligt HFD finns det inte någon rätt till fortsatt utbetalning av barnbidrag för personer som flyttar till ett annat EU-land. I två domar har HFD rätt ut vad som gäller när en person flyttar inom EU under den så kallade efterskyddstiden.

 

 

Bakgrund
Bakgrunden till domarna är att Försäkringskassan genom två separata beslut i januari 2015 beslutade att två män - båda tvåbarnföräldrar - skulle få barnbidrag och flerbarnstillägg för sina barn under perioden januari-–mars 2015 efter det att männens anställningar upphört i december 2014.

Enligt myndigheten omfattades männen av det så kallade efterskyddet som, under vissa förutsättningar, gäller i tre månader efter det att arbetet upphört och så länge som den enskilde inte börjar arbeta i ett annat land och då omfattas av motsvarande försäkring i det landet.

Kan inte likställas med anställningar i Sverige
Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Malmö och anförde bland annat att männen inte kunde likställas med personer som är anställda i Sverige enligt den så kallade lagvalsregeln i förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Efter sina anställningar hade båda männen i december 2014 återvänt till Polen, där deras hustrur och barn är bosatta. Det finns visserligen ett krav på bosättning i Sverige för rätt till barnbidrag, men sådana regler är enligt EU-praxis att anse som otillåten diskriminering och kan därför inte upprätthållas, ansåg domstolen.

Mot bakgrund av att männen inte börjat arbeta i ett annat land och omfattas av motsvarande försäkring i det landet skulle de anses som anställda i Sverige i förordningens mening.

Försäkringskassan hade alltså haft fog för sina beslut, och överklagandet avslogs.

HFD ändrade beslutet
Det var efter att - utan framgång - ha överklagat domarna till Kammarrätten i Göteborg som allmänna ombudet vände sig till HFD. Domstolen konstaterar att rätten till barnbidrag för de i Polen bosatta barnen upphörde samtidigt med männens anställningar i Sverige.

Enbart det förhållandet att männen kvarstår i den arbetsbaserade försäkringen under efterskyddstiden kan enligt HFD:s mening inte anses innebära att de omfattas av svensk lagstiftning enligt förordningen.

”En sådan tolkning kan inte anses oförenlig med artikel 48 i EUF-fördraget”, framhåller HFD med en jämförande hänvisning till flera mål från EU-domstolen.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt