Skip to content

HD: Ingen särskild bevislättnad för carjackingoffer - behövs särskilda bevissvårigheter

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

När en försäkringstagare har blivit utsatt för en så kallad carjacking och blivit rånad på sin bil ska domstolarna inte tillämpa särskild bevislättnad när försäkringsfrågan avgörs konstaterar HD i en dom.

 

 

Bakgrund
Bakgrunden i målet är en tvist mellan en kvinna och hennes försäkringsbolag.

Kvinnan har uppgett att hon i december 2013 har blivit rånad på sin bil i samband med att hon klivit ur fordonet för att stänga sin garageport. Enligt kvinnan har en okänd man kört iväg med bilen och kvinnan har efter ett tiotal meter blivit tvungen att släppa taget om förardörren.

Stockholms tingsrätt ifrågasatte vissa av kvinnans uppgifter och konstaterade bland annat att det var anmärkningsvärt att kvinnan inte fått några skador när hon försökt stoppa rånet.

Domstolen ansåg inte heller att kvinnan hade nått upp till beviskravet ”klart mer sannolikt” och käromålet ogillades därför.

Särskild bevislättnad
Svea hovrätt ansåg dock –med särskild bevislättnad –att det var tillräckligt att kvinnan gjorde ”mer antagligt” att försäkringsfall förelegat än att så inte varit fallet.

Denna nivå hade kvinnan enligt hovrätten nått upp till och försäkringsbolaget ålades därför att betala försäkringsersättning till henne motsvarande bilen och vissa andra kostnader som föranletts av rånet.

Måste finnas särskilda bevissvårigheter
Enligt HD förutsätter dock tillämpning av den särskilda bevislättnadsregeln att det finns särskilda bevissvårigheter.

Vid biltillgrepp är det exempelvis svårare att prestera bevisning när man inte har varit närvarande och bilen ”bara är borta”. Det kan också vara så att man i och för sig är på plats, men är omedveten om tillgreppet när det pågår.

Omvänt så behöver särskild bevislättnad inte tillämpas om vittnesiakttagelser eller liknande kan ge försäkringstagaren samma säkra uppfattning om händelsen som om hon eller han själv varit på plats.

Kvinnan har enligt sina egna uppgifter iakttagit tillgreppet. Det saknas då anledning att tillämpa den särskilda bevislättnadsregeln, slår HD fast.

För att kvinnan ska anses ha fullgjort sin bevisskyldighet måste hon istället göra klart mer sannolikt att hon rånats på bilen än att så inte är fallet. Bedömningen som sådan ska göras av hovrätten och målet återförvisas därför dit.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Om man bara varit närvarande själv vilket inte sällan kan vara fallet, i situationen, så kan man inte bevisa till den kravnivå som krävs att man är carjackad, är kontentan. Underförstått är det då försök till försäkringsbedrägeri riggat, även om ingen säger det. Att plocka in vittnen som man känner som intygar det ingen kan kolla, kan vara risken om alla vet hur det fungerar. Frågan är då vad en domstol anser om en granne eller en kompis säger, att hen såg detta hända.

Att man måste uppvisa skador och som att en kvinna borde/skulle gå in i fight med en man är absurt, då det sannolikast inte sker av en normal kvinna. Likaså att om man försvarar sin egendom, riskerar man att åtalas för mer våld än nöden kräver. Hur går det till att stoppa en bil där föraren hoppat in i ett ögonblick, då någon hade anledning att går ur bilen några sekunder med nyckeln i. Man kan riskera att fastna och släpas med eller dödas, då banditen bara har tunnelseende för att lyckas och komma undan och därmed föraktar riskerna för offret.

Vid rån mot post, banker, butiker är alltid huvudregel att man inte skall göra motvärn, utan bara acceptera för att inte riskera upptrappning eller personskador. Var är logiken?

Juridiken vill ha så höga ribbor att det inte går att manipulera systemet, men med priset av att ingen i en given specifik situation i realiteten, kan uppnå beviskravet, eller ens hinna tänka på det i situationen.

Vem vill ådra sig att skaffa sig skador att visa upp. Fallet är ett bevis på hur systemet fungerar i alla fall. Fungerar för vem? Att man underförstått skall agera som om man hade en polis befogenheter och fysiska resurser plus beväpning och rätt att använda det, utan egna juridiska risker, är som en vild fantasi.

Jag skulle nog inte dra den slutsatsen att det krävs skador för att kunna bevisa sitt påstående. Resonemanget var mer att om man klamrat sig fast och släpats med ett tiotal meter så borde skador ha uppstått.

Coheed.....

Alltså.....det man säger är att "skador borde uppstått" vilket det inte alls borde.
Att hålla i dörrhandtaget tiotal meter leder inte till skador i normalfallet eller utan vidare.
Reflexmässigt släpper man innan skador uppstår, så man inte faller eller om man känner att man inte kan bromsa en gasande bil med en hand. En bil är slät på karossen och en hand på ett handtag i låg rullande fart är ingen skaderisk egentligen om man inte håller kvar ett grepp i tron att man kan stoppa en bil på 1,5 ton och kanske 100-200 hk. med en hand och då man är kvinna.

Det var bland det dummaste i att påstå av TR, men en smart tanke enligt dem själva antagligen. Genom att påstå detta vill de påskina att kvinnan ljög och inte var att lita på. Så man utnyttjade sitt eget oförstånd eller en tolkningsmöjlighet för att ifrågasätta kvinnan. Uttalat eller inte, så är det underförstådda att händelsen med rån av bil, hade kunnat skett om det styrktes av skador, men annars sådde starka tvivel.

Det är sådant här som skadar rättsväsendet att de inte har verklighetskontakt som gemene man har, utan dansar runt i egna papperskonstruktioner, utan att behöva bevisa själva att det borde uppstått skador i en sådan händelse. Vad har man för grund överhuvudtaget att påstå detta. Saknar de erfarenhet från verkliga livet som andra människor har? Vad kan de peka på? Det finns inga sannolikheter eller forskning på att det borde ske skador. Man kan cykla omkull utan att få skador.

Jag själv har slagit framstupa frivolt över cykelstyret, då frambromsens bult gick av och slog stopp i framhjulet. Inte en skråma eller ett blåmärke blev resultatet. Skulle några ansett att jag skulle bevisa att det hänt, det jag sagt, så hade det inte gått. Bara att bulten var av hade gått att bevisa, men det bevisar inte att jag föll eller olyckan skett i alla fall.
Felet är att de skriver "BORDE" istället för att redovisa kvinnans påståendet, utan kommentar.

Just metoder av detta slag är det som skapar felaktiga domar. Det är också grymt orättvist mot kvinnan om hon nu sade bara som det var - sanningen. Domstolens påstående är då inte sanningen. Måste vara som att få en påk i huvudet för kvinnan så fall. Hypotesernas utrymme är 50/50 och inte som domstolen försöker skapa, att det är en överväldigande sannolikhet för att det borde ske skador i en sådan beskriven situation.

Du har såklart en poäng i ditt resonemang. Saker kan hända utan att det lämnar spår. En olycka kan göra jätteont men utan att det lämnar ett blåmärke.

Det är ju en brist när utomstående som inte själva varit med om någon liknande händelse ska bedöma en påstådd händelse rent generellt.