Skip to content

HD godkänner vidareutlämning från Kroatien till Bosnien och Hercegovina

Riksåklagare Anders Perklev. Foto: ANDERS WIKLUND / TT

HD godkänner vidareutlämning från Kroatien till Bosnien och Hercegovina. Trots hinder har merparten av brotten motsvarigheter i svensk rätt och därför kan vidareutlämning ske.

 

Bakgrund
En idag 56-årig man har tidigare överlämnats från Sverige till Kroatien enligt en europeisk arresteringsorder för verkställighet av ett fängelsestraff.

Överlämnandet verkställdes den 1 april 2015.

Justitiedepartementet i Kroatien har nu begärt medgivande till så kallad vidareutlämning av mannen till Bosnien och Hercegovina för lagföring av brott som ska ha begåtts före överlämnandet enligt 24 § utlämningslagen.

Det rör sig bland annat om mord samt om flera fall av både grovt rån och penningtvätt.

Finns hinder
Enligt riksåklagaren, RÅ, finns det hinder enligt 4 § utlämningslagen mot att lämna medgivande i fråga om ett av penningtvättbrotten, eftersom brottsbeskrivningen inte innehåller några gärningsmoment som skulle kunna innefatta något motsvarande brott enligt svensk lag.

För en annan av gärningarna saknas det istället häktningsbeslut, och i ett fall har preskription inträtt enligt svensk rätt.

Av 24 § utlämningslagen framgår det att medgivande till så kallad vidareutlämning får lämnas endast om utlämning för gärningen lagligen kunnat äga rum.

HD: trots hinder kan vidareutlämning ske
Högsta domstolen, HD, konstaterar att merparten av de gärningar som i utlämningsframställningen har betecknats som mord, grovt rån och penningtvätt har motsvarigheter i svensk rätt  samt är– brott som det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer för.

HD instämmer i RÅ:s bedömning av i vilka fall det föreligger hinder, men konstaterar att medgivande i övrigt kan lämnas.

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt