Skip to content

Här är brotten som ökar under sommaren

Foto: Noella Johansson/TT

Cykelstölder och misshandel utomhus - Brottsförebyggande rådet har publicerat statistik över brott som ökar under sommaren.

 

Brottsförebyggande rådet, Brå, har publicerat statistik över säsongsbetonade brott.

Enligt Brå har det under de senaste tre åren, 2014-2016, polisanmälts flest brott under sommaren för att minska under årets kallaste månader.

Stölder
En del av sommarens ökade brottslighet kan förklaras med att till exempel cykelstölder skjuter i höjden under sommaren. Under maj-augusti anmäls 8-9000 cykelstölder, en siffra som kan jämföras med cirka 2-3000 cykelstölder under vintern.

Även andra typer av stölder så som fickstölder ökar under sommaren. Dessutom tillkommer rent säsongsbetonade stölder så som inbrott i båt och båtstölder vilket också svarar för en del av de ökade polisanmälningarna. 

Misshandel utomhus
En annan effekt av varmare temperaturer är att människor  i större utsträckning rör sig utomhus och är påverkade av alkohol på offentliga platser. Detta påverkar i sin tur en ökning av misshandelsfall utomhus.

Totalt polisanmäldes omkring 3 100 fall av misshandel utomhus mot personer över 18 år för juli år 2016, en siffra som kan jämföras med 1 900 fall i januari samma år.

Likaså ökar försök till och fullbordade våldtäkter utomhus mot personer över 18 år under sommaren.

Brott som minskar under sommaren
En annan trend som Brå har märkt av är att villainbrotten blivit allt mer säsongsbetonade då de flesta villainbrotten anmäls under hösten och vintern när det är mörkare.

Även ekonomisk brottslighet minskar under sommaren, något som Brå tror beror på att flera yrkesgrupper som arbetar med att upptäcka, anmäla och utreda brott har semester.

Grafer över polisanmälningar för individuella månader går att läsa på Brå:s hemsida.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt