Skip to content

Halv miljon i vite för bolag som skickat reklam till barn - PMÖD frångår schablonbelopp

Foto: AP Photo/David Duprey

Bolag som skickat direktreklam till minderåriga vitesbeläggs. Patent- och marknadsöverdomstolen frångår schablonbeloppet.

 

 

Konsumentombudsmannen väckte talan i Patent- och marknadsdomstolen, PMD, mot ett bolag som skickat ut direktadresserad reklam till barn under 16 år. Bolaget hade skickat reklamen utan att inhämta målsmans samtycke till detta.

PMD konstaterade att den aktuella marknadsföringen, som uppmanade mottagaren att anmäla sig till ett ishockeyläger, stridit mot "god marknadsföringssed och varit otillbörlig".

Även om bolaget upphört att skicka direktadresserad reklam till barn under 16 år ansåg PMD att ett vitesförbud skulle utfärdas, då praxis ger uttryck för att ett sådant förhållande inte är något hinder mot att meddela förbud mot marknadsföringen.

Vitesbeloppet bestämdes till en miljon kronor. Bolaget överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, som nu sänker vitesbeloppet till 500 000 kronor.

PMÖD anför att ett vitesbelopp om en miljon i förhållande till bolagets angivna årsomsättning på 1,5 miljoner kronor är alltför högt.

PMÖD konstaterar att det på senare år skett en utveckling då vitesbelopp ofta sätts till ett betydligt lägre belopp än det schablonbelopp på en miljon som tillämpats vid förbud hänförliga till marknadsföringsrätten.

Samtidigt anser PMÖD att reklamen i fråga haft en aggressiv karaktär vilket utgör en försvårande omständighet ifråga om vitesbeloppets storlek.

PMÖD anser efter en sammantagen bedömning att 500 000 kronor utgör ett verkningsfullt vitesbelopp. En ledamot är skiljaktig och vill fastställa PMD:s dom.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt