Skip to content

Grovt vapenbrott räcker för att utvisa EES-medborgare - HD prövar inte fallet

Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT

Hovrätten utvisar polsk medborgare som gjort sig skyldig till grovt vapenbrott. Brottet har utgjort en del av den organiserade brottsligheten varför domstolen anser det motiverat att utvisa mannen trots att det uppställs högre krav för utvisningar av EES-medborgare.

 

En idag 26-årig polsk medborgare som varit bosatt i Sverige i cirka ett år åtalades vid Södertörns tingsrätt för flera brott.

I samband med att en bil hade stoppats i Farsta i mars 2017 hade en skarpladdad pistol påträffats i facket vid passagerardörren när 26-åringen satt i passagerarsätet. 26-åringen hade även cannabis i jackfickan.

Till följd av detta hade en husrannsakan genomförts i 26-åringens hem där fler patroner hade påträffats samt ytterligare illegala substanser. 26-åringen åtalades för grovt vapenbrott för att olovligen ha innehaft pistolen och dess ammunition samt för ringa narkotikabrott avseende innehav och brukande av någon form av cannabisliknande preparat.

26-åringen åtalades också för ringa dopingbrott, då illegala dopningspreparat hade påträffats i hans hem.

Inga sannolika förklaringar
Tingsrätten ansåg att 26-åringens uppgift att han hade hittat ett fullt fungerande vapen bakom sitt hus framstod som osannolikt, särskilt med hänsyn till det anteckningsblock som påträffades i 26-åringens bostad med en sida som hade rubriken ”"Fixa i Sverige"” och där punkten” "Vapen 20 000 kr”" var nerskriven.

26-åringen hade i huvudsak inte heller gett några rimliga förklaringar till innehavet av olika sorters narkotika och han hade testat positivt för att ha brukat något cannabisliknande preparat.

26-åringens invändning att han inte kände till att dopningspreparaten var illegala i Sverige fäste inte tingsrätten heller någon vikt vid.

Tingsrätten menade att åtalet var styrkt i dess helhet, endast med undantag för innehav av ett par av de narkotikaklassade tabletterna, och dömde 26-åringen för grovt vapenbrott, ringa narkotikabrott och ringa dopningsbrott.

Påföljden blev ett års fängelse.

Utvisning inte motiverad
Åklagaren hade även yrkat att 26-åringen skulle utvisas. Tingsrätten konstaterade att med hänsyn till att 26-åringen är EES-medborgare ställs högre krav än annars för att en utvisning ska vara motiverad.

Tingsrätten menade att eftersom 26-åringen tidigare var ostraffad fanns inte skäl som talade för att han skulle göra sig skyldig till ytterligare brottslighet i Sverige. Möjlighet att utvisa 26-åringen ansågs inte föreligga och åklagarens begäran ogillades i denna del.

Hovrätten gjorde annan bedömning
Svea hovrätt gjorde senare samma bedömning avseende 26-åringens skuld men en annan bedömning i utvisningsfrågan.

Enligt hovrätten fanns tecken på att personer som tillhör kriminella gäng har tillgång till vapen i större utsträckningen än tidigare och att benägenheten att använda dessa har ökat.

Hovrätten menade att vapnens omsättning i samhället skapar förutsättningar för att grova brott kan begås. Denna samhällsutveckling har visats genom ett stort antal skjutningar i bland annat Malmö och Stockholm.

Grova vapenbrott av detta slag innebär i förlängningen ett allvarligt hot mot samhällets centrala och mest grundläggande intressen, argumenterade hovrätten.

Hovrätten menade därför att förutsättningar för att utvisa 26-åringen med förbud att återvända inom fem år förelåg.

På grund av utvisningens negativa påverkan på 26-åringens möjlighet att bo kvar och jobba i Sverige sänktes fängelsestraffet till tio månader.

Högsta domstolen, HD, beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd och hovrättens dom står därmed fast

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt