Skip to content

Golfspel kan omfattas av friskvårdsbidraget - Skatterättsnämnden ändrar sin syn

Foto: AFP

Skatterättsnämnden ändrar sin syn på golfspel. Nya typer av spelformer möjliggör för billigare säsongskort och enligt nämnden ska därför vissa typer av golfspel omfattas av friskvårdsbidraget.

 

En förfrågan inkom till Skatterättsnämnden, SRN, om huruvida golfspel kan anses utgöra sport av sådant ”enklare slag” som kan omfattas av ett skattefritt bidrag av arbetsgivaren (friskvårdsbidrag).

Formen för golfspelandet skulle i det aktuella fallet vara spel på banor av typen ”pay and play” och "driving range" vilka inte kräver vare sig medlemskap i en golfklubb eller tidigare erfarenheter av golf.

Bidraget skulle vara 4 000 kronor och avse att täcka ett säsongskort.

Omfattades inte tidigare
SRN noterar att golf tidigare varit ett exempel på en sport som inte omfattas av möjligheterna till friskvårdsbidrag, bland annat eftersom det normalt kräver dyrbarare anläggningar och redskap.

Syftet med friskvårdsbidraget ska vara att säkerställa en god fysisk balans hos de anställda och inte att arbetsgivare utan skattekonsekvenser subventionerar de anställdas personliga levnadskostnader.

Ska följa samhällsutvecklingen
SRN menar dock att tolkningen av begreppet ”"enklare slag”" ska följa utvecklingen i samhället och kan omprövas om nödvändigt.

Eftersom golfspelandet har förändrats genom tillgången till bland annat pay and play-banor bör den aktuella typen av spel kunna jämställas med annan typ av motion som enklare slag.

Friskvårdsbidrag för detta skulle alltså utgöra en skattefri personalvårdsförmån.

Vissa ledamöter oeniga
SRN är dock oenig och vissa ledamöter anser att tolkningen av ”"enklare slag"” ska vara restriktiv. De betonar bland annat vikten av att sporten ska kunna utövas i direkt anslutning till arbetstidens början eller slut.

Ledamöterna menar att lagändringar på området inte avsett förändra vilka krav som ska ställas på aktiviteterna. De anser därför att golfspelandet i fråga inte ska kunna omfattas av friskvårdsbidrag.

Skatteverket har överklagat SRN:s beslut.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt