Skip to content

"Förtroendet för regelverket ska återställas" -regeringen vill stoppa orimliga utvisningar

Foto: Susanne Lindholm/TT

Orimliga utvisningar ska stoppas. I en ny proposition föreslår regeringen att Migrationsverket ska kunna låta bli att återkalla uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister. 

 

I flera uppmärksammade fall har utländska medborgare som arbetar i Sverige fått sina tidsbegränsade uppehållstillstånd återkallade av Migrationsverket efter att det framkommit att deras anställningsvillkor bryter mot svenska arbetsrättsliga normer.

Det har bland annat rört sig om personer vars lön understigit kollektivavtalens nivåer med ett par hundralappar i månaden och i många av fallen har arbetsgivarna försökt att avhjälpa felen när de fått reda på att kontrakten strider mot kollektivavtalen.

Trots arbetsgivarnas självrättelse har Migrationsverket återkallat uppehållstillstånden, något som beror på på en dom från Migrationsöverdomstolen som kom år 2015.

I domen konstaterade Migrationsöverdomstolen att ett återkallande av uppehållstillstånd ska ske oavsett omständigheterna i det enskilda fallet när anställningsvillkoren inte följer kollektivavtalen.

Migrationsverket har följt domen strikt, något som både jurister och politiker anser har lett till orimliga konsekvenser i de enskilda fallen där personer har utvisats på grund utav bagatellartade fel och där Migrationsverket bortsett från arbetsgivarens självrättelse.

Detta vill regeringen nu ändra på och i en ny proposition föreslår man att Migrationsverket ska kunna låta bli att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister som annars skulle leda till återkallelse.

Förhoppningen är att lagändringen kommer att återställa lite av det "förtroende för regelverket" som man upplever att utvisningarna har skadat. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2017

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

"Migrationsverket har följt domen strikt, något som både jurister och politiker anser har lett till orimliga konsekvenser i de enskilda fallen där personer har utvisats på grund utav bagatellartade fel och där Migrationsverket bortsett från arbetsgivarens självrättelse."

Den f.d. rättsstaten Sverige har blivit ett rättsligt gungfly, eftersom jurister och politiker enligt ovan inte håller på Pacta sunt servanda. God natt Moder Svea! Heil Flyktinggeschäft!

Den stora utmaningen i detta borde väl vara att om man luckrar upp detta så kan många oseriösa arbetsgivare och arbetstagare lägga sig under det som lagen säger och blir man påkommen kan man bara fyllnadsbetala så är det löst. Blir man inte påkommen så kan man fortsätta att bryta mot lagen. I båda fallen blir konsekvenserna små och det uppmuntrar till att bryta mot lagen.

Det är givetvis fullständigt rimligt att ställa upp krav för arbetstillstånd och tillse att det efterlevs om man vill få det förnyat. Om det inte efterlevts så hävs arbetstillståndet.

Nu blir det mjuka paket och gummiparagrafer och arbetstillstånden går att utnyttja i än större grad än idag.

Utöver det så får de drabbade stå oemotsagda i media och kan därmed dra vilken vals som helst i efterhand om hur det var ett misstag och man inte visste alltmedan migrationsverket eller annan myndighet inte får uttala sig i det enskilda fallet och voila så har vi en mediastorm med krav på lagändringar.

Jag har svårt att se hur detta kan bli en förbättring av nuvarande regelverk.