Skip to content

Förslag om ändrade skatteregler för inhyrd arbetskraft ska öka skatteintäkter med 330 miljoner

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Skatteverket föreslår ändrade skatteregler för utländsk arbetskraft. Det viktiga ska vara vem arbetet utförs för och inte vem som formellt betalar ut lönen. Förslaget förväntas öka skatteintäkterna med 330 miljoner kronor per år.

 

Skatteverket har utarbetat en promemoria om ändrade skatteregler för de som tillfälligt arbetar i Sverige. Förslaget, som nu går ut på remiss, förväntas öka skatteintäkterna med cirka 330 miljoner kronor per år.

"Ordning och reda" på arbetsmarknaden
Bakgrunden till förslaget är att dagens regler inte kräver att arbetstagare som är anställda av utländska företag och som hyrs ut för att utföra arbete i Sverige behöver skatta i Sverige om deras vistelse är högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod.

Trots detta kan hela arbetet ledas, planeras och genomföras av en svensk uppdragsgivare även om arbetstagarna formellt är anställda av en utländsk arbetsgivare som hyr ut arbetskraften till det svenska företaget.

Skatteverket vill nu ändra på reglerna så att det avgörande för om en arbetstagare ska beskattas i Sverige ska vara vem arbetet utförs för och inte vem som betalar ut lönen.

- Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad och det kräver schyst konkurrens mellan svenska arbetstagare och utländsk arbetskraft. Remissinstanserna ska nu säga sitt och jag ser fram emot att ta del av deras synpunkter, säger finansminister Magdalena Andersson i ett pressmeddelande från regeringen.

Krav på registrering
Skatteverket föreslår även att den som arbetar i Sverige men som inte är folkbokförd här eller inte har ett samordningsnummer ska registrera sig hos Skatteverket.

Tanken är att detta ska öka Skatteverkets koll på vilka som är här och arbetar, något som underlättar Skatteverkets kontroll.

Samma regler för utländska företag
Promemorian innehåller även tre förslag som rör utländska företag och skatteavdrag, skyldighet att lämna arbetsgivardeklaration och skyldighet att lämna särskilda uppgifter för bedömning av skattskyldigheten.

I stort innebär de föreslagna ändringarna att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F skatt och uppgiftsskyldighet på samma sätt som ett svenskt företag som bedriver motsvarande verksamhet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt