Skip to content

Finns skäl att ifrågasätta ärlighet och pålitlighet - penningtvättsdömd nekas taxilegitimation

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

En man har nekats taxiförarlegitimation på grund utav en tidigare penningtvättsdom. Trots att förarbetena inte uttryckligen nämner brottet anser kammarrätten att mannens pålitlighet och ärlighet kan ifrågasättas.

 

Transportstyrelsen beslutade i september 2016 att avslå en mans ansökan om taxiförarlegitimation.Transportstyrelsen beslutade också att mannen skulle anses olämplig att inneha sådan legitimation till och med i juni 2018.

Grunden för Transportstyrelsens beslut var att mannen dömts för penningtvättsbrott och att han därför inte uppfyllde kraven på laglydnad för innehavande av en taxiförarlegitimation.

Bör inte tillmätas betydelse
Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm som konstaterade att den brottslighet mannen dömts för inte i första hand bör tillmätas betydelse vid bedömningen av en taxiförares lämplighet.

Förvaltningsrätten ansåg inte heller att de gärningar mannen begått var av sådan karaktär att han skulle anses olämplig som förare i taxitrafik. Överklagandet bifölls därför.

Nämns inte i förarbetena
Kammarrätten i Stockholm ändrar nu förvaltningsrätten dom.

Kammarrätten medger att penningtvättsbrott visserligen inte uttryckligen nämns i förarbetena till den aktuella bestämmelsen om prövning av lämpligheten hos en taxiförare. Det ska dock göras en individuell prövning.

Pålitlighet och ärlighet
Kammarrätten anser här att det med hänsyn till det aktuella brottet och omständigheterna kring gärningen finns anledning att ifrågasätta mannens pålitlighet och ärlighet.

Kammarrätten menar därför att mannen, mot bakgrund av att lämplighetsprövningens syfte är att stärka taxipassagerarnas trygghet och säkerhet, får anses vara olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik.

Transportstyrelsen har därför haft grund för att avslå hans ansökan om taxiförarlegitimation.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt