Skip to content

Effektivare åtgärder mot tvångsäktenskap och könsstympning - ny utredning

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Regeringen vill trappa upp arbetet mot tvångs-äktenskap och könsstympning. I ett utökat utredningsuppdrag vill man se över tvångs-åtgärder som till exempel indraget pass och utreseförbud.

 

Idag utsätts många svenska barn under 18 år för tvångsäktenskap och könsstympning i utlandet, en majoritet av dem är flickor och unga kvinnor.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) polisanmäldes under 2016 totalt 71 brott avseende äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa, samt 27 brott avseende könsstympning av kvinna.

Stort mörkertal
Det finns dock ett stort mörkertal när det gäller hur många brott som faktiskt begås och därför är anmälningsstatistik ingen tillförlitlig källa när det gäller utvecklingen av den faktiska utsattheten för dessa brott.

Istället fölitar sig myndigheter allt mer till den nationella stödtelefonlinje som inrättats av Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötlands län. Sedan linjen etablerades i mars 2014 har det kommit in ärenden om bland annat tvångsäktenskap och könsstympning som rör hundratals personer.

Trots att äktenskapstvång och könsstympning är välkända problem hos svenska myndigheter finns det idag få tvångsåtgärder som man kan använda sig av för att förhindra att personer som har anknytning till Sverige förs utomlands för att ingå tvångsäktenskap eller könsstympas.

Utökat uppdrag
Enligt regeringen finns det en rad olika åtgärder som skulle kunna införas och därför behöver man införa lagändringar som utökar skyddet för utsatta barn.

Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv får därför ett utökat uppdrag som ska se över möjliga tvångsåtgärder.

Bland annat ska utredningen överväga åtgärder som till exempel omhändertagande, återkallelse och spärr av pass eller utfärdande av reseförbud i skyddande syfte.

Motverka hedersbrott
Regeringen vill även utreda möjligheten till att framtvinga eller underlätta ett återförande till Sverige av en utsatt person.

Förhoppningen är att svenska myndigheter i framtiden kommer att kunna motverka hedersbrott med en internationell dimension.

Uppdraget ska slutredovisas enligt ordinarie redovisningsdatum, senast den 1 september 2018.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt