Skip to content

Domstol och inte frivården ska bedöma om kontraktsvård är lämplig påföljd - JO kritisk

Elektronisk fotboja. Foto: Håkon Mosvold Larsen/TT

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot kriminalvården efter en kontraktvårdsutredning. Enligt JO har kriminalvården lagt ner utredningen efter att man bedömt att kontraktsvård inte varit en lämplig påföljd - trots att det är upp till domstol att göra den bedömningen.

 

Efter att en man hade dömts till fängelse vid Solna tingsrätt lämnade han in en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, avseende hur Kriminalvården, frivården Södertörn, handlagt hans ärende.

Frivården hade uttalat sig i två omgångar till tingsrätten om mannens möjligheter till kontraktsvård som alternativ påföljd till fängelse.

Anledningen till att två yttranden hade lämnats var för att mannen varit kritisk till det första yttrandet och begärde komplettering.

JO kritisk
JO valde att rikta kritik mot frivården, bland annat mot bakgrunden att samma tjänsteman hade skrivit både det första och det andra yttrandet.

Vid Svea hovrätt begärde rätten på nytt ett yttrande från frivården Södertörn om möjligheterna till kontraktsvård. Frivården valde att påbörja en utredning som avslutades utan att något yttrande lämnades till hovrätten.

På grund av detta gjorde mannen en ny anmälan till JO i april 2015 med ytterligare synpunkter på hur ärendet handlagts.

Ska inte bedöma påföljd
JO uttalar sig nu och menar att frivården i och för sig hade kunnat avsluta sin utredning med motiveringen att det saknades en vårdanstalt som är lämplig för mannens vård.

Frivården har dock förklarat att utredningen avslutades mot bakgrunden att tingsrätten funnit att mannens brottslighet hade ett straffvärde som översteg vad som normalt leder till att kontraktsvård väljs som påföljd.

JO riktar kritik mot frivården i detta hänseende eftersom det ska vara domstolen, inte frivården, som ytterst bedömer huruvida kontraktsvård är en lämplig påföljd. Redan att hovrätten begärde ett yttrande har visat att kontraktsvård var ett alternativ.

Följde rutiner
Utöver detta har en del av materialet i mannens ärende inte sparats, vilket JO väljer att inte rikta kritik mot eftersom gallringen har skett i enlighet med gällande rutiner.

JO menar dock att det finns ett behov av att utredningsåtgärder dokumenteras på ett tydligt sätt och ser positivt på att Kriminalvården uppgett att rutinerna ska granskas.

JO kommer att följa upp vilka överväganden Kriminalvården gör i detta hänseende.

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt