Skip to content

Diakon döms för människosmuggling - inget humanitärt undantag trots "mänsklig medkänsla"

Foto: Johan Nilsson/TT

En diakon döms för människosmuggling. Trots att diakonen hävdat att han agerat utifrån mänsklig medkänsla anser tingsrätten inte att det så kallade "humanitära undantaget" varit tillämpligt. 

 

Malmö tingsrätt dömer en tysk diakon för människosmuggling. Brottet består i att mannen har hjälpt en kvinna och hennes två små barn genom att köra dem från Tyskland till den svenska gränskontrollen på Öresundsbron - trots att de saknat pass eller annat inresetillstånd.

Kvinnan och barnen var på flykt till Sverige, där de ville återförenas med sin familj och söka asyl.

Medger hjälp
Diakonen har medgett att han hjälpt familjen, men hävdat att gärningen ska vara straffri.

Enligt honom kunde han, med hänsyn till "mänsklig medkänsla", inte ha agerat på något annat sätt - trots att han insåg att han åsidosatte reglerna om i vilken stat rätten till asyl ska prövas.

Tingsrätten konstaterar att det så kallade humanitära undantaget som bekräftats av Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2009 s. 424 inte är tillämpligt.

"De omständigheter som talar för att undantaget skulle kunna vara tillämpligt är att [mannen] handlade utifrån ideella skäl, att syftet med resan var att kvinnan omedelbart skulle söka asyl i Sverige "att handlandet syftade till en familjeåterförening samt att [mannen] upplevde en stark oro för kvinnans och barnens hälsa och att han därför av mänsklig medkänsla inte ansåg sig kunna handla på annat sätt".

50 dagsböter
Omständigheterna är dock enligt domstolen trots detta inte tillräckliga för att det humanitära undantaget ska anses tillämpligt. Gärningen är alltså inte straffri, men bedöms - i ljuset av de anförda omständigheterna - som ringa.

För sitt agerande ska diakonen betala 50 dagsböter å 440 kronor.

 

"

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt