Skip to content

Datainspektionen positiv till ny brottsdatalag - ska gälla även för privata aktörer

Enhet för cyber-kriminalitet på Europol. Foto: Peter Dejong/AP

Datainspektionen är positiv till ny brottsdatalag. Starkare integritetsskydd och krav för privata aktörer att tillämpa lagen är några av nyheterna. 

 

EU antog nyligen ett direktiv som reglerar hur personuppgifter får hanteras inom bland annat brottsbekämpning.

Regeringen har utrett hur direktivet ska införlivas i svensk lagstiftning och utredningen har lämnat förslag på en ny brottsdatalag. Den föreslagna lagen kommer att vara en så kallad ramlag som ska gälla utöver myndigheternas särskilda registerförfattningar.

Datainspektionen har varit remissinstans och är överlag positiv till den föreslagna lagen: 

- Den föreslagna lagen ger bra förutsättningar för en enhetlig tillämpning av regelverket då personuppgifter hanteras vid brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö i ett pressmeddelande från myndigheten.

En av de stora nyheterna i lagen är att även privata aktörer som exempelvis ordningsvakter, som i dag saknar särskilda registerförfattningar, i framtiden måste tillämpa brottsdatalagen i hela eller delar av sin verksamhet.

Dessutom föreslår utredningen ett starkare integritetsskydd på fler punkter än vad direktivet kräver, något som Datainspektionen anser är positivt.

Trots flera goda nyheter i den föreslagna lagen riktar Datainspektionen även kritik mot utredningen.

Till exempel anser Datainspektionen att utredningen saknar en analys av de eventuella negativa effekter för den personliga integriteten som överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES och internationella organisationer kan innebära.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt