Skip to content

Brå undersöker brott mot äldre - första övergripande kartläggningen i Sverige

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Brå kartlägger brott mot äldre i en ny forskningsstudie. Tanken är att kartlägga bland annat brottsutsatthet och våld mot demenssjuka. Studien blir den första övergripande kartläggningen som genomförts i Sverige.

 

Brottsförebyggande rådet, Brå, kartlägger brott som drabbar äldre personer i ett nytt forskningsprojekt. Enligt Brå är kunskapen om vilka typer av brott som främst drabbar äldre personer begränsad i Sverige och därför finns det anledning att kartlägga just den gruppen.

Projektet ska även undersöka äldres förtroende för rättsväsendet och enligt Brå blir studien den första övergripande kartläggningen av brott mot äldre som har gjorts i Sverige.

Många brott mot äldre
Bakgrunden till studien är att Brå får många frågor om brott mot äldre, frågor som man känner att det inte finns tillräckligt mycket kunskap om för att besvara på ett bra sätt.

Dessutom ökar den åldrande befolkningen vilket gör att en större grupp i framtiden kommer att drabbas.

Trots att äldre personer i stor utsträckning är utsatta för samma brott som övriga befolkningen finns det vissa särskilda brott som sticker ut eftersom de riktas mot just äldre.

Det kan vara bedrägerier eller stölder där förövarna utnyttjar just deras höga ålder genom att lura sig in i äldres bostäder genom att till exempel påstå att de kommer från hemtjänsten eller att de ska reparera något.

Väl inne i bostaden stjäl de sedan värdesaker eller tvingar till sig pengar.

Även så kallade väskryckningar och andra personstölder utomhus riktas också ofta mot äldre personer som har svårt att försvara sig eller springa efter gärningspersonen.

Demens
Ett annat problem är att äldre med demenssjukdomar och andra kognitiva nedsättningar i högre grad är utsatta för psykiskt och fysiskt våld än vad friska äldre är.

Äldre är dessutom ofta mer sårbara än övriga vuxna befolkningen, något som gör att de drabbas särskilt hårt både psykiskt och fysiskt när de blir utsatta för brott.

– Ett särskilt problem när äldre utsätts för brott är att konsekvenserna kan bli mycket större än för många andra. De har till exempel överlag en sämre ekonomi än mer resursstarka personer i yrkesverksam ålder, och de drabbas även på ett psykiskt plan hårdare med mer rädsla, ångest och känslor av skam och skuld, säger Monika Karlsson, utredare i projektet.

Ska leda till förslag på åtgärder
– Förutom att resultaten förhoppningsvis ökar grundläggande kunskap om brott mot äldre och äldre som utsatta, så har vi som mål att projektet ska leda till ett antal förslag på konkreta brottsförebyggande åtgärder som är förankrade i den kunskap vi har tagit fram. Vi hoppas också kunna ta fram förslag på vilket extra stöd äldre brottsutsatta kan behöva och hur det skulle kunna utformas, säger Klara Hradilova Selin, projektledare för studien.

Förhoppningen är att resultaten ska kunna användas som underlag för att informera om specifika risker som rör äldre som potentiella brottsoffer och på så sätt öka medvetenheten hos relevanta aktörer och bidra till att utveckla förebyggande åtgärder.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt