Skip to content

Bolag avnoteras från börsen - disciplinnämnds beslut endast bestridbart vid allvarligt fel

Börshandel. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

Det är upp till disciplinnämnden för en marknadsplats att avgöra om ett bolag ska avnoteras eller inte. Enligt tingsrätten måste beslutet vara behäftat med allvarliga fel för att domstolen ska kunna meddela verkställighetsförbud.

 

 

Disciplinnämnden för en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument beslutade i april 2017 att avnotera aktierna för ett bolag verksamt i Ryssland.

Beslutet började gälla från och med 12 juni 2017 och motiverades av nämnden med att bolaget begått flera överträdelser mot noteringsavtalet.

Verkställighetsförbud?
Bolaget har nu vänt sig till Stockholms tingsrätt och begärt att tingsrätten ska meddela förbud mot att disciplinnämnden verkställer beslutet.

Tingsrätten konstaterar att ett verkställighetsförbud kan meddelas först om bolaget visat sannolika skäl för påståendet om att det har en fortsatt rätt att vara noterat på marknadsplatsen.

Med andra ord kan verkställighetsförbud endast meddelas om disciplinnämndens beslut att avnotera bolaget står i strid med noteringsavtalet.

Noteringsavtalet gäller
Tingsrätten anser därmed att parterna i noteringsavtalet har överlåtit till disciplinnämnden att bedöma om ett visst förfarande ska anses vara en överträdelse och därmed är det upp till nämnden att avgöra vilken påföljd som i så fall ska väljas.

Parterna skulle därför räkna med att disciplinnämnden kunde komma att fatta beslut som kan betecknas som materiellt tvivelaktigt.

Endast allvarliga fel
Tingsrätten konstaterar därmed att det krävs ett beslut som är behäftat med så pass allvarliga fel att det går bortom vad parterna haft fog att räkna med vid avtalets ingående för att beslutet ska anses stå i strid med noteringsavtalet.

Bolaget har inte visat att beslutet är behäftat med några sådana fel och begäran ska därför avslås.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt