Skip to content

Beviljas plats på korttidsboende trots brist på kvalificerat behov - måste ha någonstans att bo

Foto: Henrik Montgomery/TT

En 21-årig man beviljas korttidsboende trots att det inte funnits något kvalificerat vårdbehov. Enligt Kammarrätten kan mannen inte längre bo hos sina föräldrar efter sjukhusvistelse och behöver någonstans at bo.

 

Bakgrund
En kommun beslutade att avslå en 21-årig mans ansökan om korttidsboende.

Beslutet motiverades med att mannen inte bedömdes ha ett sådant omfattande omvårdnads- eller vårdbehov som inte kan tillgodoses i hemmet. Enligt kommunen kunde behovet tillgodoses genom till exempel boendestöd.

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Inget kvalificerat behov
Förvaltningsrätten konstaterade att mannens psykossjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättning gör att han är i behov av stöd och hjälp för att klara vardagssysslor.

Trots sjukdomen förutsätter bistånd i form av boende i särskild boendeform att den sökande har ett uttalat och kvalificerat behov av tillsyn och hjälp.

Förvaltningsrätten menade att mannens funktionsnedsättning inte kan ses som ringa, men inte heller så allvarlig att det krävs ett särskilt boende med stöd för att han ska uppnå en skälig levnadsnivå. Överklagandet avslogs därför.

Måste ha någonstans att bo
Kammarrätten i Göteborg ändrar nu förvaltningsrättens dom och beviljar mannen den sökta insatsen.

Kammarrätten anför att då mannen har vårdats inneliggande vid sjukvårdsinrättning och föräldrarna har uttryckt att de inte kommer att ha möjlighet att ta emot honom i sitt hem när han skrivs ut, står det klart att mannen måste ha någon annanstans att bo när han inte vårdas på sjukhus.

För att han ska uppnå en skälig levnadsnivå måste hans behov av stöd i vardagen vidare ges inom ramen för ett sådant boende. Kammarrätten bedömer därför att mannens stödbehov inte kan tillgodoses på något annat sätt än genom den av honom sökta insatsen.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt