Skip to content

Beslut om återreseförbud för 26-åring undanröjs - Polisen angav felaktig grund för beslutet

Id-kontroll på buss mellan Malmö och Köpenhamn. Foto: Emil Langvad/TT

Migrationsöverdomstolen undanröjer beslut om återreseförbud. Enligt domstolen måste ett återreseförbud motiveras av allmän ordning och säkerhet när en person är gift med en EES-medborgare.

 

Bakgrund
Polismyndigheten beslutade i september 2016 att avvisa en nu 26-årig man samt meddela ett återreseförbud i två år.

Återreseförbudet motiverades med att det till följd av avvikanderisken inte fanns anledning att meddela en tidsfrist för frivillig avresa samt att särskilda skäl för att inte besluta om återreseförbud saknades.

26-åringen överklagade beslutet i fråga om återreseförbud.

Överklagandet avvisades av Polismyndigheten som för sent inkommet. 26-åringen överklagade avvisningsbeslutet till Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö som i december 2016 avslog överklagandet.

26-åringen ansökte då om resning av Polismyndighetens beslut hos Migrationsöverdomstolen, MiÖD.

Polisen hade förväxlat regler
26-åringen menade att Polismyndigheten vid beslutsfattandet hade förväxlat uppehållstillstånd och uppehållsrätt och därtill relaterade lagbestämmelser.

MiÖD konstaterar att ett beslut om avvisning av en familjemedlem till en EES-medborgare endast får förenas med ett återreseförbud om beslutet meddelats med hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

Polismyndighetens beslut har inte motiverats på detta sätt.

Gift med EES-medborgare
Då det framgår av utredningen att 26-åringen sedan i december 2015 är gift med en EES-medborgare har det inte funnits stöd för att meddela ett återreseförbud på den av Polismyndigheten anförda grunden.

MiÖD finner därmed att det föreligger synnerliga skäl att bevilja resning och undanröja återreseförbudet. 26-åringens ansökan bifalls därför.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt