Skip to content

Avliden kvinnas journal måste lämnas ut - kusin som vill klandra testamente vinner i kammarrätten

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

En kusin till en avliden kvinna får rätt gentemot vårdinrättning som vägrat lämna ut journalanteckningar. Enligt Kammarrätten kunde en granne till den avlidne inte anses som närstående och sekretess förelåg därför inte.

 

Bakgrund
En kusin till en avliden kvinna begärde att få ut kvinnans journalanteckningar hos en vårdinrättning.

Anledningen var att kvinnan hade gjort ett tillägg i sitt testamente innan hon dog till förmån för en granne som kvinnan hade nära kontakt med.

Kusinen ansåg att det fanns skäl att ifrågasätta om kvinnan varit vid sina sinnens fulla bruk när tillägget gjordes och begärde därmed ut anteckningarna för att kunna klandra testamentet.

Grannen var närstående
I mars 2015 beslutade vårdinrättningen att inte lämna ut handlingarna med motiveringen att grannen skulle anses som närstående och att det inte kunde uteslutas att denne skulle lida men om journalen lämnades ut.

Kusinen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som i likhet med vårdinrättningen inte ansåg att journalen innehöll några uppgifter som omfattades av sekretess med hänsyn till kvinnans personliga förhållanden.

Sekretess förelåg inte
Trots detta menade Kammarrätten att någon sekretess heller inte aktualiserades med hänsyn till närstående.

Utredningen i målet gav inte stöd för att det förelegat en så nära relation mellan kvinnan och grannen att denna skulle anses vara närstående, menade kammarrätten.

Av överklagandet framgår samtidigt att kusinens ansökan får fullt stöd av övriga kusiner och att det inte fanns några andra närstående som kunde lida men om journalen lämnas ut.

Kusinens överklagande bifölls därför och journalanteckningar avseende den sökta tidsperioden skulle lämnas ut.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt