Skip to content

AD: otillåten avstängning när strokedrabbad arbetstagare skickades hem

Foto: Henrik Montgomery/TT

Ett måleribolag som skickat hem en strokedrabbad anställd förlorar tvist i AD. Enligt domstolen har arbetsgivaren gjort fel när denne uppträtt som att den anställde inte var välkommen tillbaka.

 

Ett måleribolag skickade våren 2015 hem en målare och uppmanade honom att kontakta läkare och Försäkringskassan, något som i praktiken varit en avstängning slår Arbetsdomstolen, AD, fast i en dom.

Målaren hade kort före det i målet aktuella mötet kommit tillbaka till arbetsplatsen på halvtid efter en tre månader lång sjukskrivning för stroke.

Fick klagomål
Bakgrunden till att målaren blev hemskickad var att arbetsgivaren fått klagomål från både kunder och kollegor till målaren. Klagomålen rörde kvaliteten på hans arbete som inte ansågs vara tillräckligt hög. Eftersom arbetsgivaren bedömde att bristerna hade samband med målarens sjukdomsfall kallade arbetsgivaren till ett möte, där målaren uppmanades att uppsöka läkare och ta kontakt med Försäkringskassan.

Målaren själv har uppgett att han på mötet med arbetsgivaren blivit ”utskälld” för sitt sätt att utföra arbetet på, att arbetsgivaren ansett att han snarast skulle bli sjukskriven på heltid, att han förvägrades att utföra arbetsuppgifter under dagen och att arbetsgivaren inte skulle betala ut någon lön till honom.

Haft fog för sin uppfattning
Uppgifterna om vad som sagts på mötet och i de fortsatta kontakterna mellan anställd och arbetsgivare går isär, men enligt AD har målaren haft fog för sin uppfattning att han inte var välkommen att arbeta utan att han var avstängd och skulle kontakta läkare för att bli helt sjukskriven.

Målaren har, trots att han efterfrågat det, inte heller fått något besked om när han skulle komma tillbaka till arbetet. Arbetsgivaren måste både utifrån målarens egna frågor och utifrån kontakt med hans fackförbund också ha förstått att han gjorde anspråk på och stod till förfogande för arbete.

Arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig
Arbetsgivaren har trots detta inte på något sätt försökt få målaren att komma tillbaka till arbetet, konstaterar AD. Eftersom bolaget inte har påfordrat eller erbjudit något arbete saknar det betydelse att målaren senare hållit sig undan när arbetsgivaren försökt kontakta honom.

Arbetsgivaren, som inte gjort gällande att målaren varit för sjuk för att arbeta halvtid, har inte haft rätt att stänga av målaren utan lön. Bolaget åläggs därför nu att betala lön och semesterersättning, samt allmänt skadestånd på 25 000 respektive 50 000 kronor till målaren och hans fackförbund för kollektivavtalsbrott.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt