Skip to content

74 procent vill inte hyra ut sin bostad - obekvämt och krångliga regler främsta anledningarna

Foto: CHRISTINE OLSSON / TT

Statskontoret har analyserat uthyrningen av privatbostäder. Krångliga regler och jobbigt med inneboende gör att människor inte vill hyra ut delar av sin bostad. Nu föreslår man en rad åtgärder som ska stimulera uthyrning.

 

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur uthyrningen av privatbostäder kan öka. Av 4 000 personer som Statskontoret tillfrågade svarade 74 procent av de som har ett extra sovrum att de inte kan tänka sig att hyra ut en del av sin bostad.

Den främsta anledningen till att människor inte ville hyra ut en del av bostaden var att de inte ville ha ytterligare personer i bostaden.

Av de som hyrde ut en del av sin bostad skedde de flesta uthyrningar till någon närstående. Nära 3 av 4 uthyrningar sker till någon närstående eller bekant eller någon som rekommenderats av en närstående eller bekant.

9 av 10 har positiva erfarenheter
De vanligaste skälen till varför man valde att hyra ut var att de ville hjälpa någon till en bostad, för att täcka sina utgifter och för att få en extra inkomst. 

Trots att de flesta som ingick i undersökningen inte kunde tänka sig att hyra ut hade nästan 9 av 10 av de som hyrde ut sin bostad eller en del av sin bostad positiva erfarenheter av detta.

Enligt Statskontoret finns det en stor potential rent utrymmesmässigt för att öka uthyrningen av framför allt en del av bostaden.  I undersökningen uppgav 51 procent att de har ett eller flera sovrum över.

Krångliga regler
Förutom att inte känna sig bekväm med att ha främmande människor boende hos sig uppgav många att de inte ville hyra ut eftersom reglerna kändes krångliga.

När Statskontoret undersökte kunskapen om vad som gäller vid uthyrning var den också låg något som visar att informationen om vilka lagar och regler som gäller är otillräcklig.

I dagsläget behöver både uthyraren och hyresgästen sätta sig in i ett relativt omfattande regelverk där det dessutom finns en rad oklarheter i hur reglerna för uthyrning ska tillämpas.

Enligt Statskontoret bidrar detta till att det skapas en osäkerhet som bidrar till tveksamheten att hyra ut och man vill därför att Boverket ska få i uppdrag att initiera en informationskampanj samt att det tas fram en förbättrad statlig webbplats med information om uthyrning av bostäder.

Det är framförallt tydligare information om vilken hyra som får tas ut och införandet av ett tryggt system för depositioner som Statskontoret efterlyser.

Skattelättnader
Statskontoret vill även se över möjligheterna till att införa skattelättnader för de som bygger om sin bostad till en uthyrningsdel. Att planera och bygga en uthyrningsdel innebär ofta en större investering och många som deltog i undersökningen ville inte hyra ut en del av bostaden eftersom den inte var anpassad för uthyrning.

Statskontoret vill därför se ett stimulanspaket där den som anpassar en del av bostaden till uthyrning genom att bygga en uthyrningsdel får hyra ut delen skattefritt under tio år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt