Skip to content

17 000 färre brott anmäldes år 2017 - Brå har sammanställt statistik

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Brå har sammanställt statistik över anmälda brott för första halvan av år 2017. Enligt Brå anmäldes ca 17 000 färre brott jämfört med samma period förra året.

 

Brottsförebygganderådet, Brå, har publicerat statistik över anmälda brott under första halvan av år 2017.

Enligt Brå har det hittills anmälts totalt 731 000 brott, ca 17 000 färre brott (−2 %) än motsvarande period för år 2016.

De brottstyper som ökade mest jämfört med samma period för år 2016 var:

  • innehav av narkotika,
  • bruk av narkotika,
  • penningtvättsbrott,
  • ärekränkning
  • och smitning från trafikolycka.

Uppdelat på enskilda brottstyper utgjorde stöld- och tillgreppsbrotten 32 procent av samtliga anmälda brott, medan motsvarande andel för brott mot person var 19 procent.

Skadegörelse- och bedrägeribrotten utgjorde 13 procent vardera av de brott som anmäldes under första halvåret 2017.

All statistik går att ta del av i sin helhet på Brå:s hemsida. Där kan man även se jämförelser över längre tid.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Härligt att kriminaliteten sjunker.
Det enda som ökar är egentligen skjutningarna och våldtäkterna.
Men det beror mest på att folk har fått lättare att anmälla våldtäkter och skjutning.
Och så har vi annan definition på våldtäkt och skjutning än andra länder.
Det är därför svenskar oftare våldtar och skjuter.
Men om bara män kan sätta sig ner och prata om våldtäkter och skjutning
så kan vi lätt lösa det problemet.
Polisen skall snart ge ut ett nytt armband med texten "Inte skjut"

Sverige har aldrig varit tryggare än idag

Citat ur BRÅ rapport. Brasklapp:

•Benägenheten att anmäla brott kan förändras över tid, till exempel på grund av förändrade attityder i samhället eller ändrade försäkringsvillkor. Detta innebär att det för många brottstyper är svårt att utifrån de anmälda brotten avgöra om brottsligheten i samhället ökar eller minskar. Även förändringar i lagstiftningen kan påverka utvecklingen av vilka brott som anmäls.
•Antalet anmälda brott för vissa brottstyper, som narkotika- och trafikbrott, beror till stor del på polisens och andra myndigheters kontroll- och spaningsinsatser.
Om insatserna förändras påverkar det oftast antalet anmälda brott.

Jag hoppas att SCB får ta hand om kriminalitetsredovisningen igen. SCB kan av hävd hantera statistik.

BRÅ:s redovisningar är så pratiga, osammanhängande och oöverskådliga samt har en tendens till politisk korrekthet, som ur vetenskaplig synvinkel är direkt förkastlig. Som civilingenjör kan jag också säga att det matematiska statistikkunnande är bristfälligt på BRÅ.

Namnet på myndigheten - Brottsförebyggande Rådet - indikerar ju också att man är ovillig att tillstå att kriminaliteten har ökat. För då har brottsförebyggandet i någon mån misslyckats.

BRÅ-statistiken är till för att dölja de verkliga problemen. Det är uppenbart att brottsligheten bland de med svensk bakgrund sjunker kraftigt. De som står för en kraftig ökning är de övriga och då får man ett genomsnittsresultat som visar en minskning och verkar tyda på en minskad brottslighet.

Sanningen är att utländska ligor och grovt kriminella bland andra generationens invandrare håller på att knäcka rättssystemet. De utländska ligorna står för hälften av bostadsinbrotten, stölder av lyxbilar och bildelar, skogs- och enteprenadmaskiner och byggmaskiner och verktyg. I dag har vi läst att det är 12 inbrott varje dygn på byggarbetsplatser till en kostnad på 1,5 miljarder per år. Datorer stjäls i hundratal på skolor och arbetsplatser. Då man skaffat nya grejor slår tjuvarna till igen- flera gånger- och får allt nyare grejor ! Attackerna på de svenska bidragssystemen är mycket mer omfattande än vad som framgår av BRÅ-statistik.

Detta skall man ställa mot att brottstyperna ovan ökar mest. Hur kan denna desinformation få fortsätta ?

Orsaken till att brottsligheten kan fortsätta är att straffen är löjligt låga och att utförseln av gods inte kontrolleras. Politikerna är ansvariga för våra öppna gränser men att tillsammans med polis och tull åse detta utan att göra något är sabotage mot Sveriges stabilitet. Avsaknaden på poliser flera år framåt är oerhört skrämmande.

Anders: källor på det?

Fast nu är det ju så att verkligheten visar annat än det du säger, vilket var anledningen till att jag bad om en källa. Prova igen.

Med fem tusen färre anmälda cykelstölder - ingen ids anmäla då bara en handfull av dessa klarats upp de senaste tio åren - så minskar antalet brott faktiskt trots att antalet skjutningar ökar med 54 stycken. Statistik är härligt värre när man blanda irrelevanta äpplen med relevanta päron... Man kan inte klumpa ihop samtliga brott eftersom dessa - både juridiskt och bland allmänheten - värderas olika. Att brotten minskar beror till stor del på att folk slutat anmäla - detta gäller inte minst våldsbrott. Det är ju inte så att skjutningarna i Malmö anmäls av de inblandade, utan det är mer tur att polisen snubblar över skottskadade och själva upprättar anmälan...

Av de redovisade brottstyperna, i den länkade rapporten, har, tvärtemot vad som framgår av blogginlägget, brottstypen våldtäkt ökat procentuellt mest (+ 14 %) från 1:a halvåret 2016 till 1:a halvåret 2017. Antalet anmälda våldtäkter är nu på rekordnivåer (3430). Och då ska man veta att i den alltmer nedsolkade Sverigebilden, som förmedlas bl.a. av världens mäktigaste man tillika USA:s president, så ingår numera det stora antalet våldtäkter och den destruktiva massinvandringen.

Enligt https://data.unodc.org/#state:3
hade Sverige 2015 (och många år dessförinnan) det högsta antalet polisanmälda våldtäkter per 100000 invånare i Europa.

Fråga:
Varför har Sverige befäst denna föga hedervärda förstaplats i ”våldtäktsligan”?
Det icke politiskt korrekta svaret:
Det är förmodligen tack vare en giftig cocktail av muslimsk massinvandring och det faktum att utrikesfödda jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar har en överrisk på 5,0 för antalet polisanmälda våldtäkter per 100000 invånare (BRÅ 2005:17).

Frågan man borde ställa avpixlatläsarna är väl snarare varför vi ledde den ligan redan före den muslimska massinvandringen.
Svaret är ganska enkelt också. I Sverige räknar man sexualbrott med en feministisk metod där varhe brott räknas istället för varje anmälan. En kvinna som anmälef sin äkta man för 500 våldtäkter ökar statistiken med just 500 brott.

@Musse
Jag förstår inte varför du vill inskränka våldtäktsdiskussionen till just avpixlatläsarna. Jag är ingen avpixlatläsare, och säkerligen inte heller majoriteten av den växande andelen otrygga, svenska kvinnor.

Vilken är din källa som säger att Sverige ledde våldtäktsligan innan den muslimska massinvandringen?

En växande andel otrygga, svenska kvinnor i det offentliga rummet vill nog ha ett svar av dig här! Enligt BRÅ har anmälningarna av ”våldtäkter med fler gärningspersoner” ökat kraftigt sedan 1990-talet. År 1995 var det skattade antalet anmälningar 116 fall. År 2006 anmäldes 553 fall. Således en fyrfaldig ökning av antalet gruppvåldtäkter på drygt tio år. Gruppvåldtäkt handlar i ringa fall om sex, utom mer om makt, degradering och förnedring, och utförs av både svenskar och invandrare. Jag utesluter dock inte att invandrade män från patriarkala, muslimska kulturer tar ut sin frustation över sin situation och det frigjorda, jämställda, svenska samhället genom att förnedra svenska ”otrogna” kvinnor och på det viset återerövra någon form av maktkänsla.

Vad som ingår/eller ska ingå i Sverigebilden utomlands har jag inget med att göra, utan det avgörs i dragkampen mellan Donald Trump och Stefan Löfven.

Man har nog inte alla hönsen i hönsgården om man inte i nedanstående tabell (årliga antalet polisanmälda våldtäkter i Sverige) ser en faktisk ökning av antalet våldtäkter. 2005 utökades våldtäktsdefinitionen, vilket kan förklara ökningen det året, men inte övriga år:
2003____2235
2004____2261
2005____3787
2006____4208
2007____4749
2008____4901
2009____5453
2010____5479
2011____6059
2012____5949
2013____5634
2014____6294
2015____5540
2016____6720

https://data.unodc.org/#state:1
https://www.bra.se/brott-och-statistik/brottsutvecklingen/valdtakt-och-s...
http://fof.se/tidning/2013/10/artikel/dramatisk-okning-av-antalet-anmald...

@ Gruelse: Oroa dig inte, Musse kategoriserar som regel alla oliktänkande och invandringskritiska individer som "avpixlatläsare". Värt att notera i sammanhanget är att grupp och överfallsvåldtäkter inte påverkas mätbart av anmälningsbenägenhet.

Sådana gärningar är ofta (någorlunda) lätta att bevisa via vittnen, fysiska spår och andra parametrar som kan säkra och konstatera sanningshalten/omfattningen i det påstådda angreppet.
Att hänvisa till anmälningsbenägenhet är trots att det är både urbota och överslätande, populärt att använda sig av aktivister bland invandringsförespråkarna. En annan aspekt är, precis som du skriver, att vissa grupper är extremt överrepresenterade i just sexuella övergrepp. Och då talar vi inte Tyskar, Danskar, Norrmän, Kineser, Greker, etc, etc. utan företrädesvis förekommer denna människosyn i NA och mellanösternregionerna. Geografiska ytor som Europa i allmänhet, och Sverige i synnerhet välkomnat stora mängder individer per capita från.

Kurvorna i gärningar och mottagande är påfallande analoga. Att man inte vill gräva djupare i denna kriminologi och dess grundorsaker är förståeligt (men oförlåtligt) med tanke på det infekterade politiska klimatet rörande främst invandringsfrågorna.
Måhända belyser begrepp som taharrush, Namus sharaf, Bacha bazi mm. en syn på sexuellt och patriarkalt tankegods som förekommer i speciella och väl avgränsade invandrargrupper och som inte kan påstås praktiseras av "både svenskar och invandrare" som generellt begrepp.
Vill man sortera tangenten i dessa och övriga brott per gärning och trend, kan man göra ett eget urval : http://statistik.bra.se/solwebb/action/start?menykatalogid=1

Hur skulle ett sådant önsketänkande förklara den abnorma ökningen av grupp o överfallsvåldtäkter samt balkong "fall" , sk hederskriminalitet, stenkastn mot blåljuspersonal mm , det sistnämnda som fö inte ens ingår i statistiken? Vad hatbrott mot muslimer beträffar beror dessa uteslutande på ökad anmälningsbenägenhet sägs det. Man är ju som sådan inte van att fötryckas utan att vara den som förtrycker. Sålunda beror alla sk hatbrott ochavenidaplace diskrimineringsärenden på olika tolkning av det sociala strukturerna. I övrigt instämmer jag med Anders ovan.

Så musse menar att av 500 våldtäkter på sin hustru är var och ett inget brott? Märklig människosyn. Dessutom är väl anmälningsbenägenheten för brott i just familjära konstruktioner i de flesta fall nära nollpunkten, så ditt resonemang är tämligen förvirrat. I synnerhet som dessa brott i kombination med en stor invandring från patriarkala strukturer sannolikt exploderat.

Har inte kommentarerna gått lite snett då man bara tar upp våldtäkter och sexuella ofredanden ? Realiteten är att man sänkt ribban så oerhört att det inte går att jämföra med andra länder. I turistländerna vid medelhavet skulle de flesta av de brott som hamnar i vår statistik överhuvudtaget inte anmälas därför att ribban ligger så högt ! Den svenska debatten har verkligen urartat.

@Anders Bergstedt 18:33
Anledningen till att jag tog upp våldtäktssiffrorna är att:

1. blogginläggets författare utelämnade dessa i sin uppräkning, trots att den största brottsökningen var vid just antalet polisanmälda våldtäkter.

2. Dessutom är det stora antalet våldtäkter i Sverige världsnyheter, eftersom Donald Trump och Nigel Farage samt engelsk och amerikansk media nämner detta på framträdande plats. Sedan kan det vara svårt att vetenskapligt jämföra olika länders brottsstatistik då definitionerna kan vara olika. Men den samlade Sverigebilden uti världen är inte vidare fin längre, mycket till följd av våldtäktsökningen och svensk MSM:s underrapportering av asylsökande, som i grupp, omringar och antastar flickor under konserter.

3. Sedan kan det samhälliga våldtäktsproblemet komma att öka i relevans med tanke på att utrikesfödda är överrepresenterade vid polisanmälda våldtäkter och att Sverige har tagit in relativt många ensamkommande unga muslimska män, så kallade flyktingbarn, på senare tid. Risken är att den sociala oron i samhället ökar, vilket vi väl inte vill?

Kommentarer är dock fria.

Become human or donated !! Say